Jeho stavba má být dokončena v únoru příštího roku. Depozitář bude mít hned několik účelů. V prvním patře se bude nacházet technické zázemí objektu, serverovna, sklady periodik, knihovních a oběžných fondů, administrativní prostory a chybět nebude ani badatelna pro veřejnost. Ve druhém a třetím patře pak budou umístěny místnosti archivu a dílny pro zpracování knihovních fondů, především pak historického a balneologického fondu. Jak upřesnila mluvčí knihovny Andrea Bocková, knihovna se už nyní potýká s nedostatkem prostor pro více než 360 tisíc knižních titulů. „Část knižního fondu bude proto přesunuta právě do nového depozitáře včetně archivu. Bude v něm ovšem i část knihovny Vlasty Chramostové,“ uvedla Bocková.

Podle bývalé hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové bude nový depozitář sloužit potřebám knihovny na dalších minimálně 20 let. Celkové náklady jsou vyčísleny na více než 143 milionů korun. Téměř 100 milionů je hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu.

CIS City Triathlon Karlovy Vary.
City Triathlon se blíží, počet diváků nemá být omezen