Už na konci června by vedení karlovarského magistrátu mohlo zahájit jednání ke stavbě družstevních bytů, které plánuje v lokalitě Krokovy ulice v katastru Drahovic. Jak upozornil radní Petr Bursík (ODS), v tuto chvíli se řeší i různé varianty provedení. Nové bytové domy tam město řeší už více než rok a ani po té době nedošlo ke změně ohledně investora. Jeho pozice i po měsících není zcela konkrétní. Jedno je ale jasné, Karlovy Vary se do výstavby za stovky milionů korun samy pustit nemohou a budou potřebovat strategického partnera. Bydlení by mělo být družstevní a inspiraci k tomu hledá lázeňské město v Praze, která se do podobného modelu už pustila.

„Byli jsme se na místě podívat s pracovníky Kanceláře architektury města. Existují dvě varianty, kterými se můžeme ubírat. Jedna je minimalistická, druhá pak maximalistická,“ uvedl radní Bursík s tím, že v dané lokalitě, která činí v podstatě dvě plochy, už jsou přivedeny inženýrské sítě. Schází tam ale infrastruktura.

Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v opravě hlavního tahu na Plzeň.
Na mostech u Kfel už se opět pracuje. Hotovo má být do Vánoc

„Výstavba má stát stovky milionů korun. Stále jsem tedy zastáncem myšlenky, že půjdeme cestou PPP projektu, kdy budeme spolupracovat se strategickým partnerem. Předpokladem je, že projekt bude rozdělen na několik etap,“ doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Pozemky v katastru Drahovic mají označení 931 a 903/1. Jejich rozloha je poměrně značná. První zmíněný má něco přes dva hektary, druhý dokonce 2,8 hektaru. Jak upřesnil mluvčí radnice Jan Kopál, stavět se má začít na prvním zmíněném pozemku. Na místě původně stávaly zahrádky, které jsou kvůli plánované výstavbě už vyklizené.

Město si už nechalo zpracovat urbanistickou studii, která by podle Bursíka měla být hotová do čtyř měsíců. „Kdy by se mohlo začít? Až ke konci roku budeme mít přesnější obrysy. Teď konečně máme analýzu od právníků, jak bychom mohli v přípravách pokračovat,“ poznamenala primátorka Pfeffer Ferklová.

Předvolební mítink ANO v Ostrově.
Krajské vedení ANO vyzvalo buňku v Ostrově k rozpuštění. Porušila prý stanovy

Na téměř pěti hektarech má být v několika etapách postaveno 300 až 400 bytů. Toto se o projektu dostupného bydlení Krokova píše v zadání ověřovací urbanistické studie: „Lokalita ulice Krokova nabízí potenciál vytvoření nové obytné čtvrti Karlových Varů s kvalitou klidného předměstí s dobrou dopravní dostupností a s blízkostí okolní krajiny. Studie bude řešit prostorovou organizaci území zaměřenou na vymezení veřejných prostranství, soukromých či polosoukromých zahrad a ploch pro novou obytnou zástavbu s respektováním charakteru zahradní příměstské čtvrti, provazby s okolní krajinou stejně jako s již existující strukturou modernistického sídliště. Vymezená veřejná prostranství budou koncipovaná do ucelené přehledné struktury a tak, aby umožňovaly společenské aktivity obyvatel pro posílení sociálních kontaktů a fungující koncept zelenomodré infrastruktury. Z urbanistického návrhu budou definovány základní prvky prostorové regulace, zejména jednoznačně určené stavební čáry, uliční čáry a výšková hladina nové zástavby. Studie stanoví maximální výškovou úroveň v daném prostoru, kterou doporučujeme prověřit v dálkových pohledech, dále měřítko objektů, hustotu zastavění a podíl zeleně. Součástí bude i navrhovaná maximální podlažnost objektů. Do výkresu regulativů bude vyznačeno vymezení veřejných prostranství, navržené dominanty území či klíčové pohledové a průhledové osy.“