Část Horovy ulice dostane nový povrch, ovšem práce omezí dopravu. „Celoplošná oprava povrchu je naplánována v úseku mezi Chebským mostem a objektem Tržnice. Práce, a to včetně odvodnění ulice a odstranění obrovských louží, které se zde tvoří i při mírném dešti, potrvají od 3. do 15. září a budou rozděleny do několika etap,“ uvedl náměstek Čestmír Bruštík (vol.). Podle něj bude nejprve odfrézován stávající povrch silnice a pokládka nové vrstvy bude probíhat postupně v jednotlivých jízdních pruzích. „Po celou dobu oprav bude pro oba směry zachován provoz v jednom jízdním pruhu,“ zdůraznil náměstek.

Na dobu nezbytně nutnou ale dojde také k úplné uzavírce dvou úseků v části spojnice s Varšavskou ulicí (od výjezdu z parkoviště u Tržnice směrem k Horově ulici) a odbočovacího pruhu z Horovy ulice ve směru na Chebský most. Provoz bude částečně řízen policií, protože semafory budou mimo provoz. Uzavírka odbočovacího pruhu na Chebský most také zasáhne do provozu linek MHD zastávka Elite ve směru od centra města bude dočasně přemístěna do ulice Nákladní. Opravy Horovy ulice vyjdou město na 3,6 milionu korun. Na dotaz, proč se tento úsek neopravil během prázdnin, kdy je ve městě provoz volnější, náměstek Bruštík uvedl, že peníze jednak schválilo až červnové zastupitelstvo a stavebních firem, které by byly schopny práce provést, je nyní málo. „Do poptávkového řízení se nám přihlásila jen jedna. O prázdninách jsme tak začít nemohli. Ulici ale chceme opravit a to jde jenom v době, kdy jedou obalovny. Také bylo třeba se dohodnout s kanalizacemi,“ vysvětlil náměstek Bruštík.