Dále pracují na nových chodnících, parkovacích místech i části komunikací. Dojde také k parkovým úpravám. V předchozích dvou etapách došlo jednak k archeologickému průzkumu, jednak také k rozsáhlé rekonstrukci silnice I. třídy 25, která spojuje Boží Dar a Jáchymov s Ostrovem.

Krušné hory.
Krušné hory hodlají kraj i obce změnit v turistický ráj