V karlovarské čtvrti Rybáře by mohl v budoucnu vzniknout Park umění, jenž by využil prostor mezi základní uměleckou školou a pivovarem. Projekt iniciovalo vedení školy, které chce na pozemku o rozloze kolem dvou hektarů vytvořit kulturní naučnou stezku a letní scénu k pořádání různých akcí. I když jde o zajímavou myšlenku, na její realizaci nejsou peníze. Záměr by ale neměl zapadnout, město se jím bude ještě zabývat, uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA).

Město při tvorbě co nejúspornějšího rozpočtu na rok 2012 muselo zvažovat každou investici a vyřazena byla třeba první etapa obnovy Alžbětiných lázní. A Park umění mezi priority nepatřil. Podle Kulhánka to ovšem neznamená, že je to „mrtvý projekt“. Půjde ale o to, jaká bude jeho podoba, podotkl. „Celý prostor, jenž využívá škola, je v současnosti oplocený a pro veřejnost nepřístupný. Park umění však počítá právě s jeho otevřením, což by nemuselo být bez problémů,“ uvedl primátor.

Návrhem se zabývaly městské komise architektury, památkové péče a životního prostředí. Jedním ze závěrů bylo, aby škola například na jednu až dvě sezony vybudovala v lokalitě dočasnou scénu a mohla tak vyzkoušet, jaký bude zájem veřejnosti o kulturní nabídku.

V debatách o vytvoření Parku umění zazněly připomínky, že by mohlo mít intenzivní využívání prostoru negativní vliv na jednu z mála souvislých zelených ploch v Rybářích. Náklady na provoz a správu areálu by mohly podle radních město neúměrně zatížit. O další existenci projektu se tedy bude patrně diskutovat po schválení nové podoby územního plánu města, jenž počítá s touto lokalitou jako s plochou pro zeleň. Nyní je v něm zařazena jako částečně zastavitelné území. Rada města uložila příslušným odborům, aby zpracovaly podrobnou zprávu k možnostem využití pozemků, a bude se zabývat všemi variantami přicházejícími v úvahu.

Ať už to bude prodej zastavitelné části pozemku, anebo vznik veřejného parku, dodal primátor.