"Byli jsme ve dvou základních školách v kraji, který je označován za region s řadou problémů, a návštěvou škol v tomto regionu jsem chtěl dát najevo, že není zapomenutý a že na problémy, které má, pamatujeme a zabýváme se jimi," řekl Pavel. Z návštěvy obou škol má dobrý dojem, atmosféra v nich byla podle něj velice příznivá. "Bylo vidět, že si děti ten návrat do školy užívají a rozhodně z nich nečíšila žádná deprese," dodal.

Při návštěvě v základní škole v Bukovanech dětem řekl, že si tento den budou pamatovat celý život. Je to velká změna ve vašem životě, doteď jste si hrály a teď se budete muset i učit. Každého bude bavit něco, nejhorší, co by se vám mohlo stát, je, že by vás nebavilo nic," řekl dětem Pavel. Nabádal je, aby četly. "Knížky nejsou nepřítel, ale oknem do světa. Knížky jsou krásná věc," uvedl.

Ilustrační foto
Kdy budou mít školáci v západních Čechách volno? Zde je podrobný přehled

Prezident z Bukovan přejel do Sadova v okrese Karlovy Vary, kde navštívil Základní a mateřskou školu Regionu Karlovarský venkov, kde také přivítal prvňáky a zeptal se jich, jestli se do školy těšili a na co konkrétně. "Naučíte se něco nového, něco, co vás bude bavit, každého něco jiného," řekl. Popřál jim, ať se jim daří, aby se ve škole nebáli a aby se jim tam líbilo. Žákům předal knihu Povídání a pejskovi a kočičce od Josefa Čapka a také dětem v Sadově řekl, ať si ke čtení najdou cestu, že je čtení obohatí. Na závěr se prezident s žáky vyfotil.

Základní škola v Bukovanech má zhruba 122 žáků. Kromě standardního školního vybavení mají žáci možnost využít rozšířené ICT techniky - interaktivní výukové tabule, 3D tiskárny či si mohou vyzkoušet práci s grafickými a modelovacími programy. Škola hospodaří zhruba se sedmnáctimilionovým rozpočtem. Základní a mateřská škola v Sadově na Karlovarsku nemá právní formu obvyklé příspěvkové organizace, ale školské právnické osoby. Vznikla v roce 2006 a řadí se mezi první svazkové školy v České republice. Je umístěna ve třech obcích dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský venkov – Sadov, Otovice a Hájek. Kapacita mateřské školy je 110 míst, základní škola má pro žáky 282 míst.

Odbor komunikace prezidenta k výběru škol mimo jiné uvedl, že prezident chce upozornit na to, že svazkování škol je cesta ke zlepšovaní kvality a zajištění dostupnosti škol v území prostřednictvím spolupráce obcí. "Takových škol je přitom v ČR zatím velmi málo," uvedl odbor komunikace.

Kratom. Ilustrační foto
Kratom je v Karlovarském kraji dostupný i na autobusovém nádraží

Pavel už před svou inaugurací poukazoval na to, že nedostatky ve školství jsou jedním z hlavních problémů Karlovarského kraje, k nimž zařadil i absenci vysokých škol. V kraji bylo v předešlém školním roce 8277 středoškoláků a v základních školách 26.071 žáků. Školy se mnohde potýkají s nedostatkem pedagogů, na základních školách je v Karlovarském kraji podíl nekvalifikovaných učitelů nejvyšší z ČR (údaj za rok 2021/2022). Kraj má také vyšší míru žáků, kteří nedokončí ani základní školu. V regionu chybí nabídka vysokoškolského vzdělání. Částečně by se to mohlo změnit od příštího školního roku, kdy by měl v kraji vzniknout nový studijní obor kinatropologie, ale i přeshraniční program management a digitální technologie. Zároveň se kraj snaží o vznik polytechniky, vysokoškolského studia, na kterém by se podílely také firmy z regionu.

Pavel navštívil Karlovarský kraj poprvé krátce před svým zvolením prezidentem a pak před inaugurací. V únoru poukázal na to, že nedostatky ve školství jsou jedním z hlavních problémů kraje. "Kdybych měl říct ta témata, která se nejčastěji objevovala, tak je to vzdělávání, absence škol vyšších stupňů, především tedy univerzitního nebo vysokoškolského typu v Karlovarském kraji, která by byla určitou zárukou toho, že mladí lidé nebudou odcházet z regionu," uvedl tehdy. Poukázal také na to, že strukturálně postižené regiony, mezi něž Karlovarský kraj patří, si zaslouží větší pozornost a podporu státu.