Stalo se tak na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a prognózy vývoje počasí, které platilo od 26. července 2022 pro celé území kraje.