Nové žáky do prvních pěti ročníků bude přijímat i po začátku školního roku, a to až do naplnění kapacity. Podporuje také domácí vzdělávání.

„Věříme, že i tady jsou a budou lidé podporující radost a úspěch svých dětí a dopřejí jim kvalitní vzdělání, moderní metody a respektující jednání, s nadstandardními možnostmi v případě pokračující pandemie,“ říká zakladatelka a ředitelka Carlsbad Montessori School v Karlových Varech Miroslava Brožová.

Nově vzniklá organizace se připojí k 65 školám, které už v České republice fungují a mají mnoho úspěšných absolventů. Na světě existuje více než 30 000 montessori škol, první vznikla v roce 1907.

„Jsme školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení a nabízíme plnohodnotné vzdělávání s vysvědčením na konci školního roku. Chceme dosáhnout toho, že se v naší škole budou děti učit rády a samy se budou chtít dál vzdělávat,“ konstatuje Miroslava Brožová, která má bohaté zkušenosti s prací ředitelky a učitelky v montessori školách. Pedagogiku Marie Montessori studovala mimo jiné v Princetonu v USA.

„V montessori škole jsem našla sama sebe, již vím, že klid a otevřená mysl pomůžou dětem při učení více než omezování a trvání na jediné 'správné' cestě,“ doplňuje Nikol Dědková, učitelka školy.