Vprůběhu zimy a zejména v lednových výkyvech počasí se obnažil katastrofální stav komunikací vKarlových Varech. Vedení města se podařilo na opravu silnic vyčlenit z rozpočtu 20 milionů korun. Aby opravy výtluků mohly proběhnout efektivně, tedy vkratším čase na celém území města, bylo jeho území rozděleno na tři části.

„Nyní přistupujeme kjarní fázi masivní opravy výtluků po zimním období. V únoru bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele provedení opravy výtluků na místních komunikacích ve městě. Ve lhůtách pro podání soutěžních nabídek obdržel technický odbor nabídky od devíti uchazečů,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kotek. Hodnotící komise doporučila radě města vybrat dva uchazeče snejnižšími nabídkovými cenami, kteří provedou opravy vcenové relaci 312 korun za metr čtvereční, což je cena téměř o 40 procent nižší oproti dosavadním průměrným cenám.

„Společnost Údržba silnic Karlovarského kraje bude provádět opravy výtluků vprvní a ve druhé části města a firma Ave odpadové hospodářství bude provádět opravy výtluků ve třetí části,“ dodal náměstek. Veškeré výtluky by tak měly být vyspraveny nejpozději do konce měsíce dubna 2011. Technický odbor předpokládá, že cena provedených oprav bude vtomto období ve výši zhruba 2 milionů korun. „Již vprůběhu měsíce dubna začneme koordinovat celoplošné opravy nadměrně zatížených a značně poškozených místních komunikací,“ doplnil Jiří Kotek. Kompletní rekonstrukce se dočká také ulice Mattoniho či Drahomířino nábřeží.