Největší potíže lze podle nich očekávat již v horizontu pěti až 15 let, kdy početně silné generace lékařů, kterým je nyní kolem šedesáti let, začnou opouštět zdravotnický systém. U pediatrů je situace nejhorší. „Jen na Karlovarsku a Ostrovsku je sedm pediatrů, kterým je více než šedesát let, a je tedy otázkou času, kdy půjdou do důchodu. Další dva kolegové už senioři jsou,“ říká dětská lékařka Hana Brožová.

Upozorňuje, že tito lékaři v předdůchodovém věku přitom za sebe nemají zajištěný nástup. „Ve většině případů není nikdo, kdo by od nich ordinaci převzal,“ konstatuje lékařka.

Mnoho absolventů lékařských fakult si cestu obvodního lékaře nebo pediatra nevybere. „Řada absolventek jde nejdříve na mateřskou, mnoho mladých lékařů končí v nemocnicích. A dost jich jde raději po studiích do zahraničí. Budoucí pediatry může odradit i složitá registrace a náročná byrokracie v ordinacích,“ uvádí pediatrička, která má jeden z největších obvodů v Karlových Varech. A i když má pacientů nadprůměr, nové stále přijímá. „Registraci pacienta podmiňujeme pouze povinným očkováním,“ zdůrazňuje lékařka.

Jen do roku 2025 poklesne podle autorů studie počet praktických lékařů pro děti a dorost až o 8 procent a do roku 2050 by při současném trendu vývoje mohlo být téměř až o třetinu dětských praktických lékařů méně.

Autoři studie dodávají, že v kombinaci s očekávaným snížením porodnosti však celkové dopady nemusí být katastrofální, stále je šance situaci vhodnými kroky zachránit. Velký problém lze očekávat u praktických lékařů pro dospělé, naopak situace se má zlepšit u zubařů a gynekologů.

Nedostatek lékařů hlásí také Chebsko. Problém začal regionem opět rezonovat ve chvíli, kdy odešla do důchodu jedna z chebských lékařek a její ordinaci převzal nový doktor. Ten ale odmítl ošetřovat všechny pacienty, někteří tak teď marně shání nejen svou zdravotní dokumentaci, ale i nového ošetřujícího lékaře.

Podle samotných zdravotníků by se však jejich řady mohly rozrůst, zájemci o otevření ordinací by prý byli, samosprávy a stát jim v tom však prý příliš nepomáhají.