Každý patnáctý obyvatel Karlovarského kraje má ve svém vlastnictví legálně drženou zbraň. To aspoň vyplynulo z policejních statistik. Kolik zbraní však může být v kraji nelegálně, si však nikdo neodvažuje tipnout. „K prvnímu lednu jsme v kraji evidovali 7780 držitelů zbrojních průkazů a 19 223 registrovaných zbraní," přesně popsala počty krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Nedávná zbraňová amnestie, vybrala mezi lidmi 107 zbraní a 5 568 kusů nábojů. Mezi zbraněmi se nejčastěji vyskytovaly krátké střelné zbraně, pak malorážky, opakovačky a brokovnice. Mezi největší zajímavosti zařadili policisté belgický obranný granát. A výbušnin nebylo rozhodně málo. Policisté v minulém roce provedli na třicet kontrol, převážně na mysliveckých honech, sportovních akcích či střelnicích. „Zjištěno bylo celkem sedm přestupků. Žádný přestupek se netýkal manipulace se zbraní pod vlivem alkoholu, dva přestupky se týkaly špatného zabezpečení zbraní," popsala Týřová. Zbrojní průkaz se vydával na dobu pět let, zbrojní průkazy vydávané od 1. červenec 2014 se vydávají s platností 10 let.
Zkouška odborné způsobilosti se vykonává pouze při získání prvního zbrojního průkazu, případně při rozšíření o další skupiny. Periodické přezkušování držitelů zbrojních průkazů zákon nevyžaduje. Policie může podle zákona zajistit či odejmout zbraň či zbrojní průkaz.

odejmout zbraň mohou policisté ve dvou případech. A to pokud držitel přestal splňovat některou z podmínek pro držení. „Typicky podmínku bezúhonnosti a spolehlivosti, méně často zdravotní způsobilosti, ale i takové případy řešíme," konstatovala Týřová.

Dále musí držitel odevzdat na policii zbrojní průkaz a další doklady týkající se zbraní, zbraně a střelivo musí převést na oprávněného držitele. A to například při prodeji či darování. Zbraň či zbrojní průkaz však může člověk dostat zpět, pokud po nějakém čase bude opětovně splňovat všechny podmínky pro získání zbrojního průkazu. „Může o něj znovu požádat a absolvovat celou proceduru, jako kdyby získával zbrojní průkaz poprvé, tedy včetně zkoušek odborné způsobilosti," vysvětlila Týřová. K získání zbrojního průkazu nemusí mít člověk české občanství. Zažádat si o něj může dokonce už po dovršení 15 let. „To však pouze v případě použití pro organizovanou sportovní střelbu," uvedla Týřová. Nejčastěji se o něj žádá v 21 letech.

O tom, jestli musí žadatel projít psychologickým vyšetřením, rozhoduje lékař, který jej musí v případě podání žádosti absolvovat. „Zákon stanoví povinnost každému lékaři, aby oznámil posuzujícímu lékaři podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje či omezuje držení zbraně," dodala Týřová.