Za první letošní čtvrtletí se v Karlovarském kraji narodilo 673 dětí, což je o 1,3 procenta více než za stejné období loňského roku. Z aktuálních statistik vyplývá, že dvě třetiny narozených, tedy 449 dětí, se narodily mimo manželství. „Jedná se o nejvyšší podílv rámci celé České republiky. Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství Sokolovsko, kde to je téměř 70 procent. Naopak nejnižší podíl těchto dětí připadá na Karlovarsko, kde se jich mimo manželství narodilo necelých 64 procent,“ informovala Jana Špačková z Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Zajímavý je i poměr mezi uzavřenými sňatky a rozvody v Karlovarském kraji za první čtvrtletí letošního roku. Zatímco se za toto období rozvedlo 169 manželských párů, sňatků bylo o šedesát sedm méně, tedy jen 102. „Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary. Téměř polovina svateb byla taková, že pro oba manžele byl sňatek jejich prvním,“ upřesnila Špačková. Jen téměř polovina rozvádějících se párů, celkem 78, byla bezdětná.

Oproti loňsku se celkový počet obyvatel kraje snížil. „Na konci března 2020 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 331 obyvatel, z nichž 50,6 procenta byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se jich narodilo,“ doplnila. Právě počet zemřelých má největší vliv na pokles počtu obyvatel. Až pak přichází na řadu migrace. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Sokolov, a to o 174 lidí. „V prvním čtvrtletí zemřelo v Karlovarském kraji o 34 obyvatel více než ve stejném období minulého roku. Počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 950, z toho bylo 489 mužů a 461 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let,“ konstatovala. Statistiky v poklesu obyvatel mírní migrace, kdy se za první letošní tři měsíce přistěhovalo do regionu 769 obyvatel, z nichž 56 procent z jiných míst republiky, zbývajících 44 procent z ciziny. Z aktuálních statistik také vyplývá, že mezi těmi, co se do Karlovarského kraje přistěhovali, bylo 55 procent mužů. „Z kraje se pak odstěhovalo 825 lidí,“ uzavřela.