Jde o první etapu krajského projektu, který chce vyzkoušet likvidaci bolševníku velkolepého, netýkavky žláznaté a všech druhů křídlatky na celém území kraje ve stejném období. Novináře o tom informoval krajský radní Jaroslav Bradáč (Zemanovci). Odhadované náklady na vymýcení invazivních rostlin mohou přitom dosáhnout až 170 milionů korun.

Výskyt invazivních druhů rostlin se zjišťuje na prakticky celém území Karlovarského kraje s výjimkou povodí Kosího potoka, kde pilotní projekt likvidace bolševníku začal už v předstihu, a kromě vojenského újezdu Hradiště. Jedná se celkem o více než 2800 čtverečných kilometrů.

Pro řízení projektu je nyní vytvářen rozsáhlý informační systém Heracleum, jehož zejména mapová část bude volně přístupná na internetu. Vlastníci i široká veřejnost budou moci od září 2012 sledovat výskyt jednotlivých invazivních rostlin a budou tak mít možnost projekt kontrolovat a případně podávat informace o vlastních pozorováních v terénu.

„Jedná se patrně o poslední šanci jak zamoření našeho kraje řešit. Pokud kraj se žádostí o dotaci uspěje, bude likvidace rostlin zahájena již v průběhu roku 2013, v závislosti na ukončení výběrových řízení na dodavatele. Práce pak budou pokračovat opakovaně až do podzimu 2015, tedy do konce dotačního období," vysvětlil Bradáč.

Na základě výsledků mapování bude kraj již od poloviny července oslovovat vlastníky pozemků zasažených některou z uvedených invazivních rostlin a žádat je o spolupráci. „Všechny vlastníky, nájemce a správce zasažených pozemků obešleme formuláři písemných souhlasů s projektem. Chtěla bych je poprosit, aby nám písemné souhlasy zaslali co nejdříve zpět, protože bez nich nemůžeme žádost o dotaci letos na podzim podat a celý projekt by byl ohrožen," uvedla manažerka projektu Lenka Pocová.

Vlastníci nebudou hradit po dobu realizace projektu náklady spojené s likvidací rostlin.

Předfinancování projektu ve výši 170 milionů korun schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání v polovině června. Až 90 procent nákladů chce kraj získat z evropských prostředků Operačního programu Životní prostředí.