Markéta Moravcová je starostkou Velichova, ale také si vzala na starost obecní kroniku. A dění v obci zaznamenává tak poutavě, že zvítězila ve třetím ročníku krajské soutěže Kronika roku. My jsme se jí proto zeptali:

Jak obě tyto funkce zvládáte?

Domnívám se, že zvládnout zkombinovat tyto dvě funkce jde velice dobře. Jako starostka jsem přímo u zdroje spousty důležitých informací, mám je takříkajíc z první ruky. Vzhledem k velikosti obce (Velichov má přibližně 530 obyvatel) a personálnímu obsazení úřadu se účastním všech akcí, které jsou z obecního rozpočtu hrazeny, vím o tom, kdy jaká akce začne, kontroluji průběh a přitom pořizuji spoustu fotografií. Píši také většinu článků do Velichovských novin, které vychází každý měsíc. Takže články pro noviny jsou po úpravě použitelné i pro kroniku. Mám představu o tom, co vše by v kronice mělo být, ale v průběhu jejího psaní názor několikrát změním.

Odkdy evidujete dění v obci?

V roce 2007 jsem byla na semináři pro kronikáře, který pořádal Karlovarský kraj. Tam jsem měla možnost načerpat spoustu inspirace, dozvěděla jsem se, jakých největších chyb a nedostatků se kronikáři dopouštějí, především z hlediska platných zákonů. Ale největší pomocí mi v začátcích byla ostrovská kronikářka paní Walburga Mikešová, která tenkrát obsadila s kronikou v soutěži 2. místo a byla ochotná mi poradit. Kronika za rok 2007 byla mou první.

Kritizují vás lidé za to, že v některých případech nejste objektivní? Nebo vás chválí, že i budoucí generace bude mít o dění v obci přehled?

Obsah kroniky schvalují zastupitelé obce. Domnívám se, že objektivní být dokážu, ale je možné, že kdyby psal kroniku někdo jiný, nešetřil by tolik chválou. Ve velichovské kronice je spousta faktů, které se podle mého ani překroutit nedají.

Kdo vykonával funkci kronikáře před vámi? Proč skončil?

Spoustu let psala naši kroniku paní Jana Ondráčková. Záznamy zapisovala ručně do velké knihy. Tato kronika měla, a má, své kouzlo, ale technický pokrok nejde zastavit.

Jaké je postavení kronikářů v obcích a městech obecně?

Je těžké srovnávat kronikáře města a malé obce. Kronika Karlových Varů má přibližně 400 stran pouze za půl roku, a naše jich má 40 za celý rok. Tomu odpovídá i časová náročnost.

Jak se v současné době zpracovává obecní kronika? Stále se jen zaznamenává do obsáhlé a tlusté knihy, nebo se už využívá moderní technika včetně internetu? Jak k psaní (ale hlavně kdy) přistupujete vy?

Kroniku píšu na počítači, to mi dovoluje psát ji postupně v průběhu roku a vždy se vracet do příslušné kapitoly podle toho, co se zrovna děje. Pokud vím, tak někteří kronikáři, kteří píšou kroniku ručně a chtějí, aby byla rozdělena podle témat, si postupně zpracovávají pouze poznámky a na konci roku se rozhodnou, co je důležité a co se v kronice objeví, to pak ručně do knihy přepíšou. Tento systém si u sebe neumím představit. Konečné úpravě kroniky se věnuji o víkendech nebo ve volnějších chvílích.

Mají Velichovští ke kronice přístup? Kde ji mohou vidět a přečíst? Co na vaše aktivity říká rodina? Stíháte v tomto hektickém období upéct cukroví, uklidit byt a nakoupit dárky?

Kroniku nechávám svázat ve třech výtiscích. Jeden putuje do Okresního archivu v Karlových Varech, další zůstává na obecním úřadu a jeden je k dispozici v naší knihovně, odnést si kroniku domů ale možné není. Kroniky, které jsem psala já, v budoucnu umístím na webové stránky obce, kde budou dostupné kdykoli. Údaje týkající se účetnictví obce a evidence obyvatel dávám dohromady se svou kolegyní paní Převrátilovou, jinak kroniku píšu sama. Přílohou kroniky jsou všechna vydání Velichovských novin a kopie článků, které o Velichově vycházejí v periodikách.
V rodině mám určitě podporu, co ale nestíhám, je příprava na zkoušky (studuji navazující magisterské studium, obor regionální rozvoj), některé z nich zvládám až na další pokus. Cukroví umí nejlíp moje mamka, já dokážu maximálně tak „napatlat“ krém mezi kolečka a spojit je. Taky umím ty krémy ochutnávat. Ale dárky letos už výjimečně mám, ani netuším, jak se mi to povedlo. S vánočním úklidem to moc nepřeháním, že bych vyndala vše z poliček a skříní, přerovnala a dala zpátky, to vážně ne.

Co byste popřála lidem k blížícím se vánočním svátkům?

Aby měli stejné štěstí, jako mám já, a mohli strávit Vánoce se svou rodinou, příbuznými a blízkými. Samozřejmě přeju i pevné zdraví a pohodu, dětem hodně sněhu na zimní radovánky a řidičům sjízdné silnice.