Blokové čištění místních komunikací, parkovišť a chodníků, a to včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně–správním centru města, začne v Karlových Varech v pondělí 4. dubna.

„Čištění bude probíhat každý den v jiných částech města a občané na něj budou upozorněni umístěním přenosné dopravní značky, omezující zastavení a stání vozidel na komunikacích. Upozornění platí především pro řidiče a majitele parkujících vozidel.

Součástí čištěných komunikací jsou i stavebně neoddělené parkovací plochy a chodníky, na kterých je stání zakázáno všude tam, kde to není výslovně povoleno dopravní značkou IP 11,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena.

Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8. hodinu a začátky nočního mytí na 20. hodinu. „Stejně jako v loňském roce bude trochu odlišný úklid Sokolovské ulice. Komunikace nebude čištěna strojově, ale úklid bude probíhat třikrát týdně ručně, a to z důvodu položených materiálů v rámci provedené rekonstrukce. Žádáme řidiče, aby respektovali značky,“ dodal mluvčí.