Na konci září 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno 5 336 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,5 %, což je celkově deváté místo v republice. Nejnižší nezaměstnanost tentokrát nebylav Praze, ale v Pardubickéma Jihočeském kraji. „Mezi uchazeči z Karlovarského kraje bylo 2 833 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 319 a zaměstnání hledalo i 626 osob se zdravotním postižením,“ uvedla Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči téměř polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (49,4 %) a další čtvrtina se středním odborným vzděláním s výučním listem. „Mezi uchazeči převládali lidé ve věku 55 až 59 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let,“ dodala Jana Špačková.

Letošní mezinárodní Jazzfest začal poezií
Letošní mezinárodní Jazzfest začal poezií