Obyvatelé Nové Role a okolí se mohou radovat. 1. února tam totiž otevírá svou zubní praxi lékařka Kateřina Bůžková. Radost mnohých, kteří marně shánějí měsíce zubaře a musí často dojíždět za hranice regionu, ale překazila informace, že nová zubařka svou první návštěvu zpoplatnila. Dospělý zaplatí 1100 korun.

Na zubní ordinaci v Nové Roli dokonce přispěl Karlovarský kraj. Jeho vedení si je totiž vědomo kritické situace se zubními specialisty v regionu a už v první polovině letošního roku podpořilo například otevření zubní ordinace v Jáchymově. Na vybavení ordinace pro zubaře v Nové Roli kraj přispěl částkou jeden milion korun. Podmínkou takové podpory je, že daný zubař bude mít smlouvu s předními zdravotními pojišťovnami, což Bůžková splnila.

Protože se kolem plateb v Nové Roli hodně diskutuje, město se k tomu vydalo prohlášení na svém facebookovém profilu. "Město Nová Role mne požádalo o vyjádření, to jsem jim poskytla. To ho následně zveřejnilo na sociální síti," říká nová novorolská zubařka. Ve svém vysvětlení argumentuje, že nejde o registrační poplatek, ale poplatek za informační pohovor neboli konzultaci. Registraci totiž lékařům proplácí pojišťovny. "Lékař ani jiný poskytovatel zdravotních služeb nemůže podmiňovat právo pacienta na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění žádnými registračními poplatky nebo sponzorskými dary a také od něho nemůže za tuto péči požadovat žádnou finanční úhradu. Pokud se tedy jedná o vstupní prohlídku, která svým rozsahem a výkony odpovídá vstupní prohlídce uvedené v úhradové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, pak by za ni rozhodně platbu vyžadovat neměl," říká Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Ve zprávě na facebooku se dále píše: "Pokud u nás pacient nikdy nebyl a zvažuje možnost do naší ordinace docházet, při první návštěvě absolvuje informační pohovor neboli konzultaci. Nejedná se o registraci. To znamená, že není na pojišťovnu účtován žádný registrační poplatek. Při konzultaci se pacient seznámí s budoucím ošetřujícím lékařem. Po orientačním vyšetření zubů a dásní, zhotovení OPG (přehledný panoramatický rentgenový snímek dentice, obou čelistí a čelistních kloubů - pozn. red.) a případných malých RTG snímků, kontrole kvality stávajících výplní a prací v ústech s ním lékař probere jeho stávající problémy. Poté lékař navrhne plán léčby s orientační cenovou kalkulací a seznámí pacienta s možným postupem ošetření." Z výše popsaného vyplývá, že nejde ale jen o pohovor, ale i o vyšetření. To přitom hradí pojišťovny.

Na sociální síti se píše, že informační pohovor je hrazen dle časové náročnosti, obvyklá doba pro pohovor je 30 minut, a to za cenu 1100 korun, děti do čtyř let mají vstupní pohovor zdarma, za ty starší do deseti let si pak účtuje 500 korun. "Na základě informačního pohovoru mají lékař i pacient možnost nezávazně se rozhodnout, zda si „budou vyhovovat“ a zda navržený plán léčby je pro pacienta přijatelný a souhlasí s ním," stojí na facebooku.

Ke zpoplatněnému vstupního pohovoru mají ale na VZP velké výhrady. Jediným důvodem, proč může lékař odmítnout svého pacienta, je zatížení poskytovatele zdravotních služeb a ne fakt, že pacient nechce za pohovor zaplatit. "Poskytovatel, kterého si pojištěnec zvolil, může odmítnout přijmout ho do péče pouze z důvodů uvedených v paragrafu o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, typicky z důvodu možného překročení únosného pracovního zatížení poskytovatele, které by ohrožovalo kvalitu péče poskytované registrovaným pojištěncům nebo z důvodů provozních," říká mluvčí Plívová. "Dle poskytnutých informací vede obec Nová Role seznam obyvatel, jež hledají stomatologa, který jim poskytne pravidelnou i akutní péči, a mají tedy zájem se u poskytovatelky registrovat. Pokud poskytovatelka má volnou kapacitu, což je v současné době dle jejího vyjádření přibližně 120 pojištěnců, pak přijetí do péče nemůže odmítnout. První návštěva pojištěnce v ordinaci lékaře je tedy návštěvou, při které proběhne registrace. Vyšetření, případně příprava léčebného plánu při první návštěvě, je službou hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění, za kterou nelze od pojištěnce požadovat žádnou platbu. Nesouhlas s navrženým léčebným plánem, například z finančních důvodů, není důvodem k odmítnutí registrace či k ukončení péče o pojištěnce. Dle smlouvy uzavřené se zdravotní pojišťovnou je poskytovatelka povinna vždy pojištěnci nabídnout ošetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění," vysvětluje mluvčí.

Postoj VZP poskytl Deník starostovi Nové Role Luboši Pastorovi. "K zaslané informaci od VZP se vyjádřím, až si tyto skutečnosti ověřím," reaguje novorolský starosta.