To je cílem pokračování projektu, který za celkem 11,8 milionu korun odvede splašky mimo nádrž, která zásobuje vodou více než třetinu obyvatel kraje.

„Odpadní vody z nemovitostí byly individuálně čištěny v septicích, jejichž přepady byly svedeny do dešťové kanalizace,“ vysvětlila Věra Štafflová, specialistka pro rozvoj vztahů s veřejností Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ).

„Navržený projekt počítá s tím, že se odpadní vody budou z Dražova přečerpávat do kanalizačního systému Stanovic, zakončeného mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod,“ dodala Štafflová.

Již v roce 2016 byla v Dražově s dotační podporou Karlovarského kraje vystavěna nová čerpací stanice odpadních vod a necelé 3 kilometry dlouhý kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat.

Loni v dubnu se následně zahájila výstavba samotné kanalizační sítě v Dražově. „Bude ji tvořit sedm stok z kameninového potrubí o průměru 250 milimetrů. Stoky budou zaústěné do nové čerpací stanice a jejich celková délka bude asi kolem kilometru. V rámci projektu se dostaví také kolem dvě stě metrů kanalizace v části Stanovic, která je určena pro výstavbu nových rodinných domků a kde je i několik neodkanalizovaných objektů,“ dodala.

Kanalizační systém Dražova by měl být dokončen letos v listopadu. Vybudování čerpací stanice a kanalizačního výtlaku stálo asi 5.3 milionů korun a Karlovarský kraj na tuto stavbu poskytl dotaci ve výši 2,7 milionů. Náklady na výstavbu stok budou kolem 6,5 milionů korun, z toho tři pokryje dotace Ministerstva zemědělství.