Ta je určena pro obyvatele města a všech místních částí. Lidé můžou fotografie své výzdoby se jménem a adresou kde se výzdoba nachází posílat na emailovou adresu podatelna@ostrov.cz. Uzávěrka soutěže je 30. června. „Nejkrásnější okno budeme vybírat s došlých fotografií a všechny zveřejníme na našich webových stránkách,“ říká ostrovský starosta Jan Bureš z ODS. (hon)