Průměrná hrubá měsíční mzda tady v roce 2017 představovala 25 583 korun, což bylo meziročně o 8,5 procenta více. Současně tento vývoj představoval nejvyšší nárůst průměrné hrubé měsíční mzdy ze všech regionů České republiky a průměr ČR převyšoval o 1,5 procentního bodu.

Jenomže ani to nestačilo. Na výplatních páskách mají lidé v Karlovarském kraji v porovnání s ostatními regiony stále nejméně.

Spotřebitelské ceny se v České republice od ledna do prosince loňského roku zvedly o 2,5 procenta. Reálně tak došlo v Karlovarském kraji za loňský rok k nárůstu průměrné hrubé měsíční mzdy o 5,9 procenta.

„V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice, která dosahovala 29 504 korun, byla v loňském roce průměrná mzda v našem kraji nižší o 3 921 korun. Jednalo se tak o dlouhodobě nejnižší mzdu mezi všemi kraji,“ informovala Jana Špačková z Krajské správy Českého statistického úřadu v Karlových Varech.

Nejvyšší mzda zůstávala vloni tradičně v Praze (37 288 Kč) a zároveň tato průměrná měsíční mzda převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Ilustrační foto
Letní kino vytrvale chátrá, orchestřiště ale nespadne

Alespoň částečně si v loňském roce co do výše výplat polepšil například zdravotnický personál v krajské nemocnici. Průměrnou hrubou mzdu nad regionálním průměrem mají v Karlovarském kraji dlouhodobě například lidé zaměstnaní v těžební společnosti Sokolovská uhelná nebo Witte Automotive Nejdek. Například zaměstnancům Sokolovské uhelné se letos zvýší mzda minimálně o 13 procent. Přesně takový nárůst mezd jim garantuje kolektivní smlouva. Další dvě procenta pak může lidem přinést k výplatě překročení hospodářského výsledku. Loňská průměrná mzda v těžební společnosti se pohybovala kolem 30 619 korun.

Se mzdami na úrovni krajského průměru, někdy i pod ním, se musí spokojit zaměstnanci ve službách nebo v pohostinství.

Ve sledovaném období, tedy za 12 měsíců loňského roku, bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 997,8 tisíce lidí, v Karlovarském kraji pak 89,4 tisíce zaměstnanců.

Ilustrační foto.
Opilci si dělají ze strážníků taxi službu

„V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech regionech České republiky. V našem kraji byl meziroční nárůst druhý nejnižší po Plzeňském kraji, činil 0,3 procenta a nedosahoval celorepublikového průměru o 1,4 procentního bodu. K nejvyššímu navýšení počtu zaměstnanců došlo v Praze, a to o 3,1 procenta. Ve Středočeském kraji o 2,8 procenta a v Královéhradeckém kraji o 2,1 procenta.