Unikátní kostel svatého Michaela vzniká ve vojenském prostoru Hradiště na Karlovarsku. Jeho jedinečnost je patrná nejen umístěním, ale i architekturou a předpokládanou dobou stavby. Ta potrvá dlouhé roky. Na jeho vybudování se budou podílet hlavně poutníci. Přinesou kamení, z něhož vznikne obvodové zdivo.

Nyní si zde vojáci připomenou 100. výročí zahájení první světové války.

Ač stavba započala před dvěma lety, její konec se neblíží, ba naopak. „Tento kostel bude v mnohém jedinečný. Je uvnitř uzavřeného vojenského prostoru a bude mít specifickou dobu výstavby. Osobně si myslím, že desítky let. Vytvoří ho sami poutníci. Například voják navrátivší se z vojenské mise tak může donést kus své zahraniční základny. Bohu tak obětuje vzpomínku na čas, který mohl strávit s rodinou," řekl za vedení Asociace křesťanů v armádě Vladan Vlček.

Asociace křesťanů v armádě spolu s Duchovní službou Armády České republiky pořádá pěší ekumenickou pouť, která se uskuteční 14. června ve vojenském výcvikovém prostoru Doupov.

„Tato akce v současné době není určena pro veřejnost, ale jen pro vojáky. Je to vzhledem ke skutečnosti, že místo výstavby poutního kostela se nachází v ohroženém prostoru vojenských střelnic," uvedl Vlček.

Ten však ubezpečil případné návštěvníky poutního místa, že se do budoucna počítá s pravidelným dočasným zpřístupněním po vyznačených přístupových trasách. „Jednalo by se například o svátek patrona kostela, svatého archanděla Michaela, a to 29.září," dodal Vlček.

Kostel, jenž bude zasvěcen sv. archandělu Michaelovi, patronovi vojáků, výsadkářů a bezpečnostních sil, je výjimečný tím, že se na jeho vzniku může podílet prakticky kdokoliv. Vymezeno je pouze místo a budoucí tvar stěn. Stavební materiál, tedy kameny, přinesou a uloží k ostatním poutníci.

Základní kámen pochází ze zdiva kostela Nanebevzetí Panny Marie, který stál na horním konci náměstí zaniklého města Doupov. Kostel byl v roce 1953 po vzniku vojenského výcvikového prostoru uzavřen, budova byla definitivně stržena o dvacet let později. Architekt Jakub Tejkl získal za svůj projekt několik ocenění, například prestižní Cenu Josefa Hlávky.

Po záboru Sudet v roce 1938 Doupovské hory opustili čeští obyvatelé. Po roce 1945 byli odsunuti obyvatelé německé národnosti. V roce 1953 stát oblast prohlásil za vojenský prostor.

Následovala plošná destrukce všech opuštěných sídel. Zmizelo okresní město Doupov, mnoho vesnic, horských samot a dvorců s celou sítí silnic. Vojenský výcvikový prostor se poté šedesát let vyvíjel jen podle přírodních zákonů. Stopy zmizelého osídlení jsou částečně patrné v méně přístupných částech vojenského prostoru.