Již po sedmé se v Protivci u Žlutic sešli občané regionu při příležitosti státního svátku 28. října a výročí vzniku Československé republiky. Přes 40 účastníků vyslechlo krátké projevy organizátorů, piení akt položení kytic a věnců hudebně doprovodil Jiří Blábolil. František Švarc krátce seznámil přítomné s historií protiveckého pomníku T. G. Masaryka, který zde stojí od roku 1945. Setkání bylo završeno občerstvením a posezením u pomníku. František Švarc litoval neúčasti představitelů obcí i pozvaných politiku.

Za organizátory J. Schirl