Konference byla určena zejména pro pedagogy základních a středních škol Karlovarského kraje. Celkem se jí zúčastnilo 160 posluchačů.

Na konferenci se s pedagogy setkali odborníci z řad záchranářů Karlovarského kraje, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva zdravotnictví, České školní inspekce a ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru české republiky. Setkání velmi významně podpořilo spolupráci všech zúčastněných a ukázalo se jako smysluplné. Celou akci zahájil hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Přednášky odborníků pro pedagogy směřovaly k uvědomění si opodstatněnosti vzdělávání žáků v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku. Zároveň byly učitelům předány interaktivní vzdělávací materiály a pomůcky, které jim budou oporou při začlenění těchto problematik do výuky.

Alena Ryvolová, mluvčí HZS Karlovarského kraje