Zástupci nemocnice se spolu s organizátory MFFKV podíleli před jeho konáním na nastavení celého systému testování, očkování a poskytování zdravotní péče po dobu festivalu přímo v hotelu Thermal. 

Společnost Anygence celkem odebrala 3900 antigenních a 1060 PCR testů. Testovali se návštěvníci festivalu i realizační tým a pozvaní hosté. Systém OTN nastavený realizačním týmem zafungoval a během celé akce byl zjištěný pouze jeden pozitivní. Očkovat proti koronaviru se  během festivalu nechalo v mobilním centru KKN 348 lidí.

Karlovarská krajská nemocnice zároveň zajišťovala v rámci festivalu zdravotní dozor. Její zdravotní personál se staral o ošetření návštěvníků na místě i v nemocnici. Celkový počet zásahů byl nižší než v minulých letech úměrně nižšímu počtu návštěvníků. Převážně se jednalo o drobná poranění či bolesti hlavy.

Festival světel přilákal do ulic v centru Karlových Varů i přes rostoucí počet nakažených tisícovky lidí.
Karlovy Vary opět zazáří, Festival světel se blíží

Realizační tým a veškerý personál festivalu se testoval  antigenními a také PCR testy. Všem VIP zahraničním hostům byly provedeny PCR testy s expresním vyhodnocením. Veřejnost se testovala antigenními testy a v případě požadavku také PCR.

"Naším hlavním úkolem bylo zajistit testování tak, aby se pozvaní hosté i organizátoři mohli bezpečně věnovat svým činnostem v rámci festivalu a návštěvníci se dostali včas na projekce a další akce. Nakonec se to podařilo zvládnout včetně několika špiček, kdy jsme testovali i stovku lidí za hodinu," uvedl ředitel Anygence Jakub Schůrek.

Testovací místa pro veřejnost byla rozmístěna ve Smetanových sadech a v Grandhotelu Pupp. Pro testování realizačního týmu bylo v provozu testovací místo přímo v Hotelu Thermal.  Na místě také působil mobilní testovací tým, který operativně vyjížděl do terénu. V pasáži  Hotelu Thermal zřídila Anygence tzv. SOS COVID POINT, v rámci kterého byl k dispozici  koordinátor, který  pomáhal s otázkami k testování a propisováním výsledků do aplikace Tečka. Celkem festivalové testování zajišťovalo 20 lidí přímo v Karlových Varech a 10 lidí v Praze.

Celý systém testování byl úzce napojen na organizaci festivalu, takže otestovaní návštěvníci mohli například na testovacím místě ihned získat pásku opravňující ke vstupu na akce. Výsledky se také průběžně zadávaly do registru testů.

Dolnodražovský okrašlovací spolek obnovil někdejší zvoničku. David Prachař pro nedalekou obnovenou studánku pak vyřezal sochu Jana Nepomuckého.
FOTO, VIDEO: Spolek s Ondřejem Pavelkou odhalil obnovenou zvoničku

"Testování a očkování během tak velké akce, jako je filmový festival, proběhlo bez větších problémů a ukázalo se, že systém kontroly O-T-N Očkování-Test-prodělaná Nemoc na tak velkých společenských akcích funguje. Současně bych i touto cestou chtěl požádat další pořadatele akcí o dodržování “služby a akce bezpečně dostupné na“: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka. Realizační a testovací tým prokázali vysokou profesionalitu a zároveň je potřeba poděkovat i návštěvníkům festivalu, kteří k akci přistoupili zodpovědně a část z nich se nechala otestovat předem nebo prošla ukončeným očkováním," podotkl za Centrální řídící tým COVID-19 plukovník Ing. Petr Šnajdárek.

U hotelu Thermal vzniklo dočasné očkovací místo provozované personálem Karlovarské krajské nemocnice. "Jsme rádi, že jsme v rámci festivalu mohli přispět k osvětě kolem očkování proti Covidu-19 především u mladší generace. Ta je právě skupinou s nejnižší proočkovaností a to chceme změnit," dodává  krajská koordinátorka očkování a lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Dagmar Uhlíková.