To jsou jedny z položek rozpočtu města Ostrov na tento rok. Zastupitelstvo města Ostrov schválilo rozpočet s celkovými příjmy 352 786 000 korun a výdaji 396 090 127 korun. Výdaje jsou rozděleny na běžné a kapitálové. Ty běžné činí celkem 313 165 127 korun a kapitálové celkem 82 925 000 korun.

Mezi běžné patří například programové dotace na kulturu, zdravotnictví nebo sport. Mezi kapitálové pak například rekonstrukce malého bazénu na koupališti, obnova mostu přes Bystřici ke skateparku nebo revitalizace tržiště na Mírovém náměstí. Opravovat se bude také střecha na městském domě dětí a mládeže.

Ilustrační foto.
Soutěž firem zaměstnávajících handicapované spoluobčany