Na konci února tomu bude rok, co zasáhl bývalou tělocvičnu v karlovarské Kolmé ulici požár. Od té doby je kolem tohoto objektu, který se nachází na území památkové rezervace, velmi rušno. Vlastník, Karlovarská vyhlídka, která je také majitelem rozsáhlých pozemků v bývalém zahradnictví, na nichž chce postavit objemné stavby, požádal prostřednictvím odborů magistrátu města o demolici objektu na základě doloženého statického posudku. To se ale nezdálo Národnímu památkovému ústavu v Lokti (NPÚ) a podal námitku ke krajskému úřadu. Ten rozhodl, že statický posudek na tělocvičnu je v rozporu s právními předpisy a vyžádal si dva nové nezávislé posudky. Oba podle informací Deníku demolici odmítají. Mnohé aktéry přitom zarazilo zjištění během průzkumu - v objektu se po požáru našla tři ohniska a dokonce i kanystr s hořlavinou.

"Na místě jsem pochopitelně byl. Našli jsme tam tři ohniska a kanystr. I toto zjištění jsem napsal do své zprávy," říká technický znalec Jan Vinař, který je jedním ze dvou autorů nových posudků.

Podle mluvčího hasičů Martina Kasala vyšetřovatelé požár uzavřeli s konstatováním, že k založení požáru došlo zaviněním cizí osoby. "Z toho vyplývá, že k požáru mohlo dojít úmyslně a nebo z nedbalosti. Že tam byla tři ohniska? Pokud tam někdo přebýval, je možné, že těch ohnisek mohlo být více," poznamenává mluvčí hasičů.

"Při svém průzkumu jsem zjistil, že objekt není po požáru v takovém stavu, že by se musel zbourat. Není sice památkou, ale nachází se v památkové rezervaci. Kromě architektonických má i velmi zajímavé technické prvky. Požár sice architekturu poškodil, ale rozhodně není nebezpečný a nehrozí, že by objekt na někoho spadnul," komentuje stav technik Vinař, který vyzdvihuje vysokou architektonickou hodnotu bývalé tělocvičny. Má dva sály nad sebou, které byly využívány ke sportu. "Strop tělocvičny je slabý a potřeboval by zesílit. Já jsem pro, aby se využití zachovalo. Je nutné tento objekt zachránit a pomoci by v tomto případě mohlo město. To by mohlo objekt od vlastníka vykoupit a tělocvičnu tu zachovat," dodává znalec Vinař. Doplňuje, že když je místní viděli při šetření, říkali, že by byli velmi rádi, kdyby se tělocvična obnovila.

Druhý nezávislý posudek zpracovali zaměstnanci uznávaného Kloknerova ústavu v Praze. Jejich názor zná památkář NPÚ v Lokti Lubomír Zeman. "Byl jsem s nimi na místním šetření. Zatímco v tom původním posudku se uvádí, že porušení statiky je tak vážné, že musí být tělocvična zbourána až na úroveň terénu, Kloknerův ústav to odmítá. K poškození došlo jen na lokálních částech a je takového rozsahu, že to půjde opravit. Konstrukce domu nejsou narušené. Na místě byli celkem třikrát. Ze šetření vypracovali dokumentaci, která poslouží pro stavebně historický průzkum," vysvětluje památkář.

Oba úřady, tedy magistrát i krajský úřad, nyní čekají na vyhodnocení posudků. "Ve věci přezkumu závazného stanoviska Magistrátu města Karlovy Vary vydaného k odstranění budovy Kolmá 835/21 v Karlových Varech je v současné době ukončeno shromažďování podkladů k vydání rozhodnutí. Nyní běží desetidenní lhůta pro seznámení se s podklady. V té se může účastník řízení vyjádřit. Po vypořádání všech připomínek bude vydáno krajským úřadem rozhodnutí," uvádí Jitka Čmoková z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

"Řízení o odstranění stavby bylo přerušeno pro takzvanou předběžnou otázku, kdy Národní památkový ústav podal krajskému úřadu podnět k prošetření. Od té doby čekáme na rozhodnutí krajského úřadu. Čili z hlediska památkové péče čekáme na rozhodnutí kraje, z hlediska stavebního je řízení pozastaveno do doby tohoto rozhodnutí," reaguje mluvčí radnice Jan Kopál.

Vedoucí oddělení památkové péče karlovarského magistrátu Antonín Haidlmaier se o závěrech znalců dozvěděl od redakce. "My měli k dispozici pouze jeden posudek a nezbývalo nám nic jiného než se podle něho řídit. On navrhoval demolici," říká Haidlmaier. Co bude s objektem dál? "To je věcí financí. Opravit se dá všechno. Ale kdo do toho ty peníze dá? Objekt není památkou, a tak ani nemůžeme vlastníkovi nařídit, aby zabránil její další devastaci," míní vedoucí památkářů karlovarského magistrátu.

A co na nápad, že by město tělocvičnu vykoupilo, říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO)? "Jedinou informaci, kterou k celému objektu mám je, že tam v minulém roce hořelo. O žádosti ohledně demolice nic nevím, a už vůbec ne o tom, že by měla být v objektu zachována tělocvična, tedy, že by objekt chtěl současný vlastník nabídnout městu ke koupi. Ani nemám informaci o tom, že by demolici napadl NPÚ nebo, že KÚKK pozastavil demolici a vyžádal si nové posudky. A pokud nemám informace nemohu se bohužel vyjadřovat," reaguje primátorka.

Hejtman a opoziční karlovarský zastupitel Petr Kulhánek (KOA) je jednoznačně pro, aby se objekt zachránil. "Primární a prioritní by mělo být, aby tělocvičnu vlastník dal do relevantního stavu," říká hejtman.

Investora, Karlovarskou vyhlídku, zastupuje v procesních věcech Ivana Doubová, bývalá vedoucí stavebního úřadu. Podle památkáře Zemana se do Karlových Varů vracejí nechvalné praktiky některých vlastníků památkově chráněných nemovitostí z minulých let. "To se bouraly památky na přání majitele. Ponechávaly se jen obvodové zdi a vnitřky se vykuchávaly. To, co se děje teď, mi připomíná tyto metody z minulých let. Nevracejí se jen praktiky, ale i lidé," komentoval případ v říjnu Zeman.

Podle Doubové je objekt nebezpečný. "Je v havarijním stavu. Stěžují si na něj sousedi, že mají strach o své životy, a proto je třeba ho zbourat. Proto si stavební úřad nechal zpracovat znalecký posudek," konstatovala na podzim bývalá šéfka stavebního úřadu, která netuší, jaké plány vlastník s pozemky má. "Ale jeho záměry vyplývají z regulačního plánu," upřesnila. Podle informací redakce tam mají být postaveny čtyři domy.

Tělocvična v Kolmé ulici se objevila s souboru nemovitostí, které magistrát města zařadil do možných rekonstrukcí v rámci materiálu nazvaného Program regenerace Městské památkové zóny Karlovy Vary 2014 - 2024. V něm se o ní píše: "Budova tělocvičny v dnešní Kolmé ulici byla postavena v letech 1870-1873 městským stavitelem Karlem Schmidtem ve stylu italské neorenesance. Od roku 1995 je objekt uzavřen a chátrá. Vzhledem k tomu, že je jedním z posledních pozůstatků tělocvičných objektů na území města, připomínající sportovní aktivity v lázeňském městě, je nutné urychleně přikročit k záchraně a obnově objektu. Využití: tělocvična, sportovní aktivity, víceúčelový sál."