Akce bude stát kolem tří milionů korun a nyní se čeká na vyhlášení podmínek dotačního programu Ministerstva zemědělství.

Jeho rekonstrukce je součástí programu Živá voda VLS, v rámci kterého chce podnik investovat bezmála sto milionů do malých rybníčků, nádrží a tůní na svých územích po celé republice.

„Rybník U Svobody byl zničen někdy v 50. letech minulého století a momentálně má prokopanou hráz. Nejde nám o hospodářské využívání k chovným účelům, primárně jde o optimalizaci vodního režimu v krajině a posílení druhové rozmanitosti přírody," vysvětlil ředitel karlovarské divize VLS Milan Suk.

Lokalita bývalého rybníka již prošla prvotními úpravami. Byly tu odkáceny nežádoucí porosty.

„Nyní čekáme na vyhlášení podmínek ministerských dotací. Předpokládáme, že by dotace pokryla polovinu z celkových nákladů na rekonstrukci," dodal ředitel.

Prvních deset republikových projektů programu Živá voda VLS bylo dokončeno již v roce 2015 a další dvě desítky jsou plánovány na letošní rok. Celkem chce pak VLS investovat téměř 100 milionů korun do obnovy a údržby těchto ploch po celé zemi.

„U většiny těchto investic jsme podali nebo podáme žádost o dotační podporu z Operačního programu Životní prostředí. Dotace by tak měly pokrýt až 70 procent veškerých plánovaných nákladů," doplnil ekonomický náměstek VLS Zdeněk Mocek.