Až do tohoto dne čerpalo 173 zdejších studentů ředitelské volno, protože teplárna kvůli statisícovým dluhům odstřihla školu od dodávek tepla. To je ta dobrá zpráva, protože i návrat studentů k výuce do školy má svůj háček. Pohledávky, které mají majitelé školy u Karlovarské teplárenské, zatím uhrazeny nebyly.

„Máme v rukou jenom podepsanou směnku, zatím jsme neviděli ani korunu. Pokud dluhy nebudou uhrazeny ke konci ledna, kdy je směnka splatná, pak dodávky tepla znovu stopneme," zdůraznil Roman Miarka, ředitel Karlovarské teplárenské. A zmínil i exekutory.

Nicméně to, že teplárna teplo pustila, bylo pro školu záchranou. Na problém se studenou výukou se totiž zaměřili i hygienici. A podle informací Jitky Landové, ředitelky Krajské hygienické stanice, už bylo vypracováno písemně rozhodnutí, že na škole se bez tepla učit nesmí a škola se musí uzavřít.. „Když jsme jej v pátek do školy přinesli, už se zde topilo," vysvětlila ředitelka Landová.

Do problémů s platební neschopností se škola, kterou vlastní ruští majitelé, dostává už podruhé. V loňském roce řešila takřka totožné problémy. Letos navíc dosud nezaplatila magistrátu za prosinec nájemné ve výši 42 tisíc korun. Škola už nemá ani ředitele, protože Vladimír Hůrka odešel v listopadu loňského roku.

Rodiče se proto doptávají na možnosti studia svých dětí v jiných školách podobného zaměření na Krajském úřadu Karlovarského kraje i na karlovarském magistrátu. „Krajské školy, což jsou příspěvkové organizace Karlovarského kraje, mohou nabídnout podobné obory jako zmíněná škola. Vzhledem k tomu, že na krajských školách jsou všechny obory k dispozici, rodiče dostali kontakty na vedení škol, aby mohli dále situaci řešit," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.