Po třech letech tu od února opět ordinuje praktický lékař a ve Valči lze také během jara potkat řadu tuzemských filmových hvězd. Rovněž je tu skvělá dopravní obslužnost a obci se daří snižovat úvěr za výstavbu nové kanalizace a čističky odpadních vod. Jednou z vrásek jsou pak budovy bývalého pivovaru, z nichž jednu plánuje radnice prodat.

„Díky optimalizaci vojenského újezdu se rozrostl katastr obce přibližně o 960 hektarů. V plánu je tak například rozšíření cyklostezek, které poslouží v sezoně i turistům." uvedl starosta Valče Josef Kubař.

Těch tu postupně přibývá a lidé i sama obec se jim snaží jít naproti. Návštěvníci mohou využít například čtyři restaurace, opravené infocentrum, navštívit zámek či různá ubytovací zařízení. Těch je tu sice míň, ale situace se postupně zlepšuje. K rozvoji turistiky také pomáhá právě množství kulturních památek. „Během uplynulých let se nám podařilo kompletně opravit všechny naše tři kostely. Ty mají rekonstruované oltáře i interiéry a exteriéry. Ve Valči máme také kompletně zrestaurovány všechny venkovní sochy," dodal starosta s tím, že minimálně polovinu investic na opravy sakrálních staveb dodali původní němečtí rodáci.

V současné době je také podána žádost na obnovu valečské křížové cesty a zpracovává se projekt na výměnu oken radnice. Ta je rovněž památkově chráněna. „Na tuto akci jsme již dostali dvousettisícovou dotaci od Ministerstva kultury," doplnil Kubař.

Mezi právě zpracovávanými projekty jsou dále i pokračování obnovy chodníků, a to kolem náměstí a v Široké ulici, rekonstrukce kontribučenské sýpky nebo dalších menších kapliček ve spádových obcích.

Co se samotného zámku Valeč týče, ten nespadá pod správu úřadu. „O zvelebování zámku se stará Národní památkový ústav. Obyvatelům i turistům tu třeba poměrně nově slouží kompletně opravená správní budova s infocentrem Prádelna, které dostalo jméno po skutečné zámecké prádelně, která se tu v minulosti nacházela," sdělil Josef Kubař.

Samostatnou kapitolu pak tvoří bývalý pivovar. „Obci tu zbyly dva z jeho objektů. Zastupitelstvo se po debatách shodlo, že jeden z nich nabídne k odkoupení. Nyní čekáme na zájemce. Nevíme si totiž s budovou rady. Oprava střechy by vyšla minimálně na 1,5 milionu korun a na to nemáme. Chceme, aby se stavení někdo ujal. Druhá ze staveb není tak poničená a tu si zatím ponecháme," pokračoval starosta.

Život ve Valči nejsou ale jen památky. Obec ožívá také pravidelnými kulturními akcemi. Jednou z nich jsou Slavnosti květů, které letos začínají 21. května a konají se vždy celý den i noc, nebo srpnový multižánrový festival Povaleč. „S organizátory festivalu spolupracujeme. Jejich rodiče totiž odsud pocházejí," dodal.

A aby toho nebylo málo, od loňského listopadu se tu také točí seriál Pustina z produkce HBO. Místem konání je sál místní hospody, který je vyzdoben ve stylu 50. a 60. let, tedy z dob odsunu německých obyvatel. Mělo by se tak jednat o osmidílný seriál a jeho tvůrci by měli s natáčením pokračovat právě koncem března. Během prvních natáčecích etap se tu pohybovali i herci jako Miroslav Vladyka či Eva Holubová.

Jedním z velkých unik je pak nová praktická lékařka, která slouží ve Valči, Chyších a Verušičkách.

„Před třemi lety odsud odešla její předchůdkyně a my nevěděli, koho sem sehnat. Doktorka Šmejkalová tu působí dvakrát týdně a zároveň slouží na záchranné službě v Chomutově a Karlových Varech. Dělá tu vše, i EKG, a obyvatelé z těchto tří obcí už nemusí k doktorovi do Toužimi, Žlutic nebo dále," řekl starosta, avšak nezapomněl dodat, že bylo zarážející jednání s pojišťovnou, která jí nechtěla vyplácet kapitální platby.

„Nakonec vše dobře dopadlo a velké díky za to patří náměstkovi Čestmíru Bruštíkovi, který se za nás i za doktorku postavil a pojišťovnu přesvědčil," dokončil starosta.

I když tu je dopravní obslužnost mimořádná, jelikož se v obci točí s autobusy celkem tři společnosti, paradoxem zůstává probíhající stavba výjezdu z Valče a Vrbice na ´šestku´ směrem na Karlovy Vary. Vrátit se zpět do krajského města se dá buď přes Lubenec a tam se otočit, skrz bývalá území újezdu a obce Luka či Albeřice, nebo přes Chyši, kolem Pšova a skrz Žlutice. Odbočka z Bošova je nyní totiž slepá.