Valečsko na Karlovarsku je cennou paleontologickou lokalitou v rámci celého evropského kontinentu. Dokládá to nejen zdejší nález fosilie hlodavce, který se datuje kolem roku 1690, jež je považován za pravděpodobně první zkoumanou fosilii savce, ale zcela převratný nález jiné fosilie teprve v roce 2017. Roky ji zkoumali paleontolog Národního muzea Boris Ekrt s kolegyní Lucií Kunstmülerovou z Univerzity Karlovy, kteří před pár dny zveřejnili unikátní závěry. Fosilie totiž patří dosud neznámému druhu pravěké šelmy a už v druhé polovině roku bude součástí expozice Národního muzea.

„Vědci v okolí Valče na Karlovarsku objevili levou spodní čelist zvířete z období raných třetihor, u níž se při pozdějším rozsáhlém zkoumání ukázalo, že jde o dosud neznámý a nepopsaný druh šelmy. Nález je tak nejstarším dokladem kočkotvárných šelem v Evropě. Už od června letošního roku se s ním budou moci seznámit návštěvníci v přírodovědné expozici Národního muzea Okna do pravěku,“ píše se na stránkách Národního muzea.

Přípravky s HHC nabízené v automatech v Karlových Varech.
Další student ve Varech se intoxikoval HHC. Dospělá žena skončila v bezvědomí

Několikaletý výzkum prokázal, že čelist patří velmi ranému zástupci kočkotvárných šelem. Do této skupiny patří například dnes žijící kočkovité šelmy cibetky, promyky či hyeny.

„Fenomenální objev našich paleontologů opětovně dokazuje, že Národní muzeum je nejen sbírkotvornou a kulturní institucí, ale též významnou vědeckou institucí, jejíž odborní pracovníci dosahují špičkových vědeckých výsledků na mezinárodní úrovni,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Doposud neznámý rod a druh pravěké šlemy dostal název Fejfarictis valecensis, který je odvozen od místa nálezu a také od příjmení a na počest významného českého paleontologa Oldřicha Fejfara, jenž se ovšem konce přelomového bádání nedožil, vloni zemřel.

Vít Rakušan na besedě v Sokolově
Vláda se na privatizaci ČEZu nechystá. Rakušan se omluvil za výrok v Sokolově

„Šelma z Valče představuje spolu s francouzským rodem Anictis první zástupce kočkotvárných šelem v Evropě. Ty se zde objevily před zhruba 34 miliony let po výrazném globálním ochlazení, v jehož důsledku došlo k poklesu hladin oceánů, což usnadnilo migraci těchto predátorů mezi Asií a Evropou,“ informuje Národní muzeum.

I když velmi vzácný exponát zůstane natrvalo právě v této instituci, kastelán Státního zámku ve Valči Tomáš Petr věří, že si ho bude moci vypůjčit. „Samozřejmě chceme s tímto výjimečným nálezem pracovat, dokládá, že Valečsko je významnou paleontologickou lokalitou. Je to už druhý ojedinělý nález, je to opravdu velká vzácnost. Věříme, že toto téma může mnohé návštěvníky zajímat. Proto chystáme expozici, které by byly věnovány dvě místnosti. Předpokládáme, že její součástí bude i umělá inteligence, která by například podporovala děti při tvorbě obrázků,“ uzavírá valečský kastelán.