Se zajímavým nápadem přišlo sdružení Český západ. Nabídne totiž lidem velmi zajímavou předvánoční oslavu.

V úterý 21. prosince v 17 hodin se již pošesté sejdou nejen obyvatelé Dobré Vody u Toužimi, ale i další hosté a přátelé z blízkého a vzdálenějšího okolí, aby společně oslavovali předvánoční čas. Děti i dospělí, místní obyvatelé i návštěvníci, Romové i Neromové se setkají před sídlem Českého západu v Dobré Vodě 8, aby se společně vydali po stopách vánočního příběhu Josefa a Marie. Chybět nebudou ani koledy v podání Nežichovsko–Třebouňského Bandu NeTřeBa, voňavé vánoční cukroví a teplý čaj.

„Putování k živému betlému je již tradiční předvánoční akce občanského sdružení Český západ, které působí v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku a Tepelsku. Na putování každoročně zveme nejen obyvatele Dobré Vody, ale všechny naše přátele, příznivce a všechny lidi dobré vůle. Zúčastnit se může opravdu každý. Putování začíná před naším sídlem, kde si nejdříve společně secvičíme koledy, a teprve pak se vydáváme na krátké putování ztichlou zimní krajinou v okolí Dobré Vody,“ přibližuje plánovanou akci Eva Haunerová z Českého západu.

„Cestou potkáváme anděly a pastýře, kteří nám ukazují správný směr k betlému. Děti většinou pospíchají dopředu do dálky, aby jako první zhlédly světlem ozářené tajemství. U betléma pak společně v kruhu kolem Marie s Josefem zpíváme koledy na oslavu narození Ježíše. Když je dozpíváme, rozloučíme se se svatou rodinou a vracíme se zpět k sídlu Českého západu, kde děti nalézají rozzářený vánoční strom s nadílkou,“ doplňuje za Český západ Haunerová.

Podle ní se putování každoročně účastní například bratři trapisté z nedalekého kláštera v Novém Dvoře, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny pan Milan Pospíšil a další hosté.

„Kdo se nebude moci podívat do Dobré Vody osobně, má možnost sledovat televizi, protože rovněž v úterý 21. prosince ve 22.05 na programu ČT2 může sledovat premiéru dokumentu s názvem Český západ, který v Dobré Vodě natáčela během celého roku režisérka Alena Hynková,“ dodala Haunerová.

Sdružení bude aktivní i v roce nadcházejícím. „Velice děkujeme všem našim příznivcům, dobrovolníkům, dárcům, partnerům a spolupracovníkům za podporu v letošním roce a všem lidem dobré vůle přejeme vše dobré do roku 2011. Těšíme se, že s mnohými se potkáme právě na akci putování k živému betlému,“ uzavírá Eva Haunerová.