„Strom věnovala městu paní Ivanka Míčková, která jej kdysi vyhrála v tombole na mysliveckém plese,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá. Dodala, že s ohledem na nutnost minimalizovat shromažďování osob v letošním roce proběhne tradiční ceremoniál slavnostního rozsvícení stromu pouze online. Virtuální rozsvěcení bude možné sledovat o první adventní neděli 29. listopadu od 18 hodin na Facebooku Magistrátu města Karlovy Vary (@mmkvcz) a Vánočních trhů Karlovy Vary (@vanocnivary).