Hvězdou prvního adventu bude Anna K. Rozpočet je plánován na milion korun. Vedení magistrátu se vůbec netajilo tím, že inspirací byly pro město vyhlášené vánoční trhy v Chebu, kterým dávali přednost i Karlovaráci. „Pro konání trhů jsme letos hledali atraktivní lokalitu, která by svou polohou a prostorem nejlépe vyhovovala našim záměrům. Nakonec, i s ohledem na tradici, zvítězilo prostranství před Thermalem," vysvětluje změnu náměstek primátora Čestmír Bruštík (ANO). „Na třídě T.G. Masaryka, kde se dosud vánoční trhy konaly, nebylo možné zajistit vhodný prostor pro provoz nových atrakcí, s nimiž letos počítáme. Chceme instalovat umělé kluziště, kolotoč, živý betlém a v prostorách Thermalu plánujeme zřídit dětskou tvořivou dílnu," dodává náměstek Bruštík. Novinkou letošních trhů budou mimo jiné keramické hrnečky na tradiční vánoční „svařák" s vánočními motivy a logem města. Podle náměstka Michala Riška (ČSSD) město chce, aby trhy znovu navštěvovali lidé, kteří za nimi odjížděli do jiných měst. „Chceme jim vrátit úroveň," zdůraznil. Pro nové vánoční trhy v Karlových Varech bude zřízena webová stránka a profily na sociálních sítích. Organizátorem Nových vánočních trhů v Karlových Varech bude městská společnost KV City Centrum, která zajistí i produkci doprovodného programu.