Už je pár dnů mohou Karlovaráci dávat podněty magistrátu, které části města by chtěli v nejbližší době zlepšit. Buď mohou podpořit svým hlasem některý z vybraných projektů, a nebo navrhnout svůj vlastní. Termín letošní ankety nazvané Město sobě přitom vyprší už 31. ledna. Navazuje tak například na veřejné hlasování Čtvrti sobě, které Karlovy Vary pořádaly před dvěma lety, tehdy každá městská část dostala na zvelebení svého prostoru přibližně 350 tisíc korun.

„V rámci programu a hlasování Město sobě bychom primárně chtěli vybrat zajímavé projekty s další přidanou hodnotou, zejména do veřejných prostor. Pracovní skupinou byly „nominovány“ konkrétní projekty, které ale vzešly z dříve obdržených podnětů,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Jak dodává, jsou to spíše drobné zásahy. Do finále bylo vybráno osm míst. „Konkrétně jde úpravy čtyř vnitrobloků, a to v ulici Úvalská, Karla Kučery, u Elite a v Buchenwaldské ulici. Dále se pak jedná o park v ulici U Spořitelny, prostranství konečné zastávky Městské hromadné dopravy ve Staré Roli - u porcelánky, podchod pod kruhovým objezdem U Solivárny a Drahovický most,“ upřesňuje mluvčí radnice. Jeden záměr, případně podle dostupnosti finančních prostředků dva, by chtěly Karlovy Vary zrealizovat ještě v letošním roce.

I takto vypadaly karlovarské chodníky na některých místech několik dní poté, co napadl sníh.
Úklidová firma AVE pochybila. Karlovarské chodníky nezbavila sněhu

Zatímco u vnitrobloků jde o zvelebení prostoru například zakoupením pobytového mobiliáře, zpevněním povrchů a pořízením zeleně, u konečné zastávky ve Staré Roli se jedná i o celkovou možnou změnu jejího celkového vzhledu. U podchodu pod kruhovým objezdem U Solivárny se dokonce nabízí zpřístupnění řeky. Největší potenciál k proměně nabízí Drahovický most, který slouží už jen pro pěší, kde město nabízí street art nebo i mobilní pop-up stánek s kávou či občerstvení.

„Respondenti ale mají možnost navrhnout nám vlastní podněty, které bychom mohli zahrnout do některé z příštích anket,“ dodává mluvčí Kyselá. Základním předpokladem je, že se návrh bude týkat majetku a území města Karlovy Vary a nebude zasahovat do bytového fondu města ani majetku jiných vlastníků.  Navržené projekty by měly mít určitý sociální či environmentální přesah a být veřejně prospěšné.

A jak hlasovat? Lze elektronicky ale i odevzdáním lístku, který byl zveřejněn v lednových Karlovarských Radničních listech. Ten musí lidé odevzdat ve vstupní hale obou budov magistrátu města - Moskevská 21 a U Spořitelny 2. Každý občan bude mít až 2 hlasy, může tedy podpořit jeden nebo dva projekty. Výsledky ankety budou zveřejněny na webu města. Adresa pro elektronické hlasování je zde: https://mmkv.cz/cs/aktuality/mesto-sobe-hlasujte-o-aktualnich-projektech-navrhnete-vlastni