Všichni si jistě pamatujeme na dětské tábory, kde jsme museli plnit bobříka odvahy. Měli jsme hromadu zážitků a několik večerů se o něm ještě vyprávělo. Ale kdo z vás by takového bobříka chtěl plnit denně?

Pro lidi, kteří procházejí ve večerních hodinách z Bohatic do Drahovic a naopak, je takový bobřík odvahy denním chlebem. Jedná se o průchod pod viaduktem, pod železniční tratí, který spojuje Bohatice s Drahovicemi.

„Místo kolem viaduktu je zarostlé, nepřehledné a ve viaduktu chybí světlo. Nemám dobrý pocit, když tímto místem musím večer procházet,“ svěřila se Lucie Nepejchalová, která v Bohaticích bydlí.

Problém by částečně pomohlo vyřešit vysekání křoví kolem viaduktu a nainstalování osvětlení do viaduktu. Na cestě jsou pouze tři lampy veřejného osvětlení, které toto místo osvětlují velice nedostatečně. Toto místo by se tak více zpřehlednilo a řada lidí by se možná potom necítila jako při plnění bobříka odvahy.