Podrobnou kontrolu provedl pro Český statistický úřad karlovarský stavební úřad. Jeho pracovníci zjistili, že nové, rekonstruované či starší stavby často nemají osazená čísla popisná ani orientační. „Podle zákona přiděluje stavební úřad každé nové, zkolaudované stavbě číslo popisné, ve větších městech také číslo orientační,“ říká mluvčí magistrátu města Renata Hybnerová.

Vlastník stavby je potom povinen na svůj náklad označit budovu do třiceti dnů od vydání oznámení o přidělení čísla určeného obcí číslem popisným i orientačním. Vlastníci zkolaudované stavby sice o přidělení stavby urychleně žádají, protože jej potřebují k přihlášení na poště, u správců sítí i k zápisu do katastru nemovitostí, nicméně budovu přiděleným číslem už neoznačí.

Stejný problém nastává při rekonstrukcích objektů a při opravách fasád, kdy vlastníci po dokončení oprav už nevrátí číslo popisné zpět na budovu.

Neoznačení budovy může být pokutováno až do výše deseti tisíc korun. Další kontroly provede stavební úřad i v říjnu a listopadu.