„Velká politická korupce je v naší republice největší problém. Regionální politici spolupracují s místními politiky, přičemž obě strany z toho profitují. Jde o takzvaný klientelismus. V současné době jsme svědkem, kdy dochází stále častěji k propojování regionálních elitních skupin. Tato sitauci připomíná prostředí USA a Itálie z dvacátých až třicátých let minulého století,“ reagoval na dotazy Michal Štička z TIC.

Opoziční zastupitel Jiří Kotek (ODA–SNK–ED) se na diskusi například zmínil o tom, že má problémy se získáním informací z magistrátu. „Pokud o materiály žádáte písemně, a přesto s jejich obdržením máte problém, pak je to zlovůle a šikana a vám nezbývá nic jiného než se obrátit na dozorový orgán, kterým je v tomto případě ministerstvo vnitra. To ale může pouze doporučit a nasměrovat, jaké další kroky učinit,“ informoval právník TIC Petr Prchal.

Lidé si na diskusi stěžovali i na to, že pokud chtějí na jednání zastupitelstva vystoupit, musí to být pouze k danému bodu programu. „Pokud mají lidé nějaký problém, který by chtěli na zastupitelstvu řešit, mohou sepsat petici, kterou musí podepsat minimálně 0,5 procent voličů. Pak se jejich bod musí na zastupitelstvu řešit,“ vysvětlil Prchal.

Během poměrně klidné diskuse v Thermalu však došlo i na ostrou konftrontaci. O tu se postarali Jaroslav Fujdiar ze sdružení O co jim jde a Ronald Němec ze sdružení Mladí duchem. Němec Fujdiara slovně napadl, že mu během diskuse vyhrožoval. „Prý pokud nezastavím činnost sdružení, zveřejní špatné věci o mém otci,“ prohlašoval Němec. Fujdiar se bránil, že tak to nebylo. „Pan Němec je přesvědčený, že naše sdružení podporuje ve městě blbou náladu. Jen jsem mu chtěl vysvětlit, že tu zde dělá naopak jeho otec, který chtěl jako případný politik prosazovat určité podnikatele. To jsem na vlastní uši slyšel,“ hájil se proti nařčení Fujdiar.

Němec se stejně nedal: „Dění v Karlových Varech není normální, s tím s Vámi lidé souhlasím. Ale každý děláme chyby. A dělá je i radnice. Ale ta vykonává přece i dobré věci,“ prohlásil Němec a dodal, že lidé v sálu mají zkreslené informace. Na to reagovala salva smíchu. „Gentlemane v drahém saku, vy tady snad nebydlíte, nebo jste se vrátil z dlouhodobých studií. Jinak si to nedokážu vysvětlil,“ nechápal podnikatel Martin Šretr.