Vrchní sestry nemocnice v K.Varech se nebrání systémovým změnám, ale dosavadní změny rozhodně nepovažují za systémové. Vypadá to, že levá ruka neví, co dělá pravá. Pokud budeme citovat hejtmana Pavla „To, že systém nemocniční péče nějak přeskupíme, je jistě organizačně náročné“, očekávali bychom pečlivou přípravu takových kroků a zejména náležitou komunikaci. Minimálně s primáři a vrchními sestrami. Musíme mít na paměti, že „nepřeskupujeme“ šrouby ve šroubárně ale nemocné lidi. Protože stojíme v první linii a jsme v nejbližším kontaktu s pacienty, potřebujeme mít jistotu, že kroky omezující zdravotní péči budou dobře promyšleny a veškeré změny budou navazovat na předem připravený plán.

Změny se netýkají jen sester a lékařů, ale zejména pacientů

Při nekoordinovaném omezování lůžek dojde zákonitě k zhoršení kvality poskytnuté péče.

Záchranná služba sice dodrží dojezdovou dobu, ale brzy nebude lůžko, na které by bylo možné pacienta uložit. Kam přeložit pacienty z intenzivní péče, když lůžka na standardním oddělení nebudou existovat?

První „systémový krok“ České zdravotní, a.s., který jsme jako vrchní sestry zaznamenaly, bylo zamezení přístupu k ekonomickým informacím našich oddělení. Manažeři České zdravotní, a.s., nám ani za rok a půl nebyli schopni připravit centrální objednávkový systém léků, natož zdravotnického materiálu. Kdyby takový systém v nemocnici existoval, určitě by pomohl včas předvídat hrozící deficit v rozpočtech oddělení a nedošlo by k situaci, kdy nám v polovině roku byly předloženy nesplnitelné finanční limity. Kdybychom sáhly k tak drastickému omezení nákupu materiálu a služeb, jaký nám byl ukládán, ohrozily bychom možná i zdraví a bezpečnost našich pacientů. Proto jsme svůj protest proti takto nastaveným limitům daly tento týden najevo i otevřeným postojem vůči našim manažerům.

Nedostatek sester souvisí i s nedostatkem škol v regionu

Už dnes se potýkáme s nedostatkem zkušených lékařů, ale zejména sester a ostatních nelékařských pracovníků. Aještě dlouho se s ním potýkat budeme. Neexistence bakalářských a magisterských studijních programů pro zdravotníky v Karlovarském kraji tuto nepříznivou situaci ještě prohloubí. Zájmem kraje by mělo být řešení tohoto problému už od základu.

Karlovarská nemocnice se potýká s chronickým přetěžováním středního zdravotnického personálu, který u naprosté většiny z nich není spojen s žádným platovým navýšením. Přitom v médiích se dozvídáme, že za dluhem KKN, a.s., je růst mzdových nákladů. Přehnaně je medializována rovněž pomoc České zdravotní se zajištěním chybějícího personálu. Ani přes alarmující nedostatek sesternám Česká zdravotní, a.s., ani jednou nepomohla.

Čtěte též:

Karlovarští internisté: Hejtman se nejspíše mýlí
ČLK ke krajskému zdravotnictví
Žák: Nejsme hejno uličníků
Tiskové prohlášení LOK Karlovarského kraje
Hejtman: Ke krajskému zdravotnictví…
Stomatologové mají také co říci…
Primář Kubín: Nepíši poplašnou zprávu, ale realitu
Hejtman: Údajný kolaps krajského zdravotnictví je poplašná zpráva
Karlovarští primáři apelují na veřejnost