Celkem padesát milionů korun už investovala karlovarská radnice ze svého a státního rozpočtu do postupné generální rekonstrukce Mlýnské kolonády. Ta je zároveň největším kolonádním prostorem ve městě.

„Rekonstrukce trvá s přestávkami, podle finančních možností magistrátu, přibližně osm let a je pochopitelně rozdělena na jednotlivé etapy,“ vysvětluje ředitel karlovarské Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Milan Trnka.

Jak zároveň dodal, největší finanční výdaje magistrát a státní pokladnu ve formě dotací teprve čekají. „Můžeme opět mluvit o desítkách milionů korun. Velmi drahé totiž budou především rozsáhlé kamenické práce,“ doplňuje ředitel Trnka.

Dosud už byla opravena hlavní terasa nad kolonádou včetně izolací, která skýtá jeden z nejkrásnějších pohledů na lázeňské centrum. Modernizovány byly také části kolonády, včetně moderních toalet. Náklady na jejich opravu se pohybovaly přes osm milionů korun.

V sobotu se otevírá prozatímní galerie v prostorách kolonády, kde bude postupně, podle přísunu peněz, budována umělecká kavárna. „Na dotacích, které dostává na rekonstrukci kolonády ze státních prostředků, se město podílí až padesáti procenty. Bude tedy záležet na tom, kolik prostředků radnice na pokračování opravy v příštím roce a dále uvolní,“ dodává ředitel Trnka.