Pod silnicí Jáchymovská vede podchod, který ale mnozí lidé nevyužívají. Jak mi prozradila jedna z obyvatelek Růžového Vrchu: „Bydlím v části Růžového Vrchu, která je blíž Bohaticím. Pokud se vracím z města, je pro mě lepší, když neprocházím podchodem, ale přejdu přes silnici. Pokud bych podchod využila, musela bych potom přecházet další dvě silnice. Silnici, která vede ulicí Buchenwaldskou a silnici od Sedlece.“ Na podchod bohužel nenavazuje žádný přechod pro chodce, proto je zde přecházení také velmi nebezpečné. Lidé, kteří se vracejí ve večerních hodinách domů, opět spíš využívají k přechodu osvětlenou Jáchymovskou silnici, než neosvětlený podchod.

Velkým nebezpečím ale také zůstává, že řidiči v těchto místech rádi překračují povolenou rychlost. Proto je tento úsek místem častých dopravních nehod a střetů chodců s projíždějícím autem.