Za trapas a klasický případ napadání neověřených faktů lze označit úterní ostré vystoupení zastupitele Jiřího Kotka (ODA–SNK).

Napadl totiž podle něj přítelíčkování a vzájemné si rozdávání městských bytů mezi samotnými zastupiteli. Tentokrát neoprávněně.

Zaměnil totiž zastupitelku Dagmar Laubovou (ODS) za její sestru Romanu. Do kritiky ´nekalých praktik´, kterou Kotek pronesl ve filozofujícím akademickém tónu a s gradujícím apelem na morálku zastupitelů, totiž jednoduše zatáhl nepravou osobu.

Romana Laubová, sestra zastupitelky, navíc požádala město o nájem bytu už v době, kdy Laubová nebyla ani náznakem v městském zastupitelstvu.

„Sestra bydlí v mém bytě, společně s dvanáctiletým synem a starou babičkou. Její bytová situace je mimořádně špatná,“ vysvětluje zastupitelka Laubová.

Poté, co se uvolnil byt v domě T. G. Masaryka 13, kde jsou mimo jiné nebytové prostory, doporučila bytová komise v čele s Jaroslavem Borkou (KSČM) radě města, aby byt přidělila do nájmu právě Romaně Laubové.

„Aniž by o tomto věděli, požádali o nájem bytu nájemci nebytových prostor v domě, manželé Lipinští. Komise však doporučila, na základě náročných kritérií posuzování jednotlivých případů, nájem právě Romaně Laubové. „Čím jsem se provinila? Že jsem sestra zastupitelky? Není to doslova diskriminace?“ ptá se rozhořčeně mladá žena.