Proč se zdá losování o zakázce na stavbu karlovarské multifunkční haly většině lidem, kteří ho viděli, nestandardní? Mohou za to údajné technické potíže, které vznikly prý při slepení lístků tiskařskou barvou, jak vrdí Jiří Pilský, jednatel firmy Stormen, která měla výběrové řízení na starosti? Mělo se losování, pokud nastaly technické problémy, pak opakovat? Takové otázky se nyní právě kolem losovačky objevily.

Zákon o veřejných zakázkách počítá i s možnými technickými potížemi při losování. Pokud se však neozve některý z neúspěšných uchazečů, nikdo zadavatele nedonutí, aby losování zopakoval. „ Při omezování počtu zájemců musí zadavatel respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Došlo-li skutečně během losování k technickým problémům, které způsobily újmu některému z uchazečů, je možné vzniklou situaci řešit dvěma způsoby,“ podotýká mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Radomíra Kotlárová.

V prvním případě to znamená, že sám zadavatel uzná, že z jeho strany došlo k porušení zákona a znovu provede losování. „ Druhou možností je, že uchazeč, kterému losováním vznikla újma, podá zadavateli písemné námitky proti tomuto úkonu,“ vysvětluje mluvčí.

Pokud se však žádný ze zájemců s do daného termínu připomínkou neozve, zadavatel není povinen losování zopakovat. „Jestliže zadavatel v případě losování nepokládal vzniklé technické problémy za závažné a dle jeho názoru nedošlo k porušení zákona, pak není povinen losování opakovat,“ dodává mluvčí.

Město odmítá připustit, že by za uskutečněné výběrové řízení a tedy i losování neslo odpovědnost. Úředníci ministerstva však potvrdili, že za losování je odpovědný zadavatel, to znamená právě město.

S odpovědností za losování, za které hrozí od antimonopolního úřadu až sedmdesátimilionová pokuta, však nechce mít nic společného ani Pilský ze Stormenu. Vpřípadě, že by tedy úřad rozhodl o pokutě, může nastat patová situace. „My ji platit nebudeme.O tom, kdo ji uhradí, tak by zřejmě rozhodl občansko – právní spor,“ upozorňuje Pilský.

Náměstek primátorky Petr Keřka (ODS) nepřipouští, že by při losování nastaly technické problémy. „Z mého pohledu se na standardním průběhu losování nic nemění. Neznám sice přesně stanovisko pana Pilského, ale znám písemná stanoviska k průběhu losování a právní analýzu. Z těchto dokumentů mně vyplývá, že podmínky byly pro všechny uchazeče naprosto shodné,“ říká Keřka a dodává: „Podle mého názoru by musel být jediným důvodem k přerušení losování moment, když by losující vytáhl dva slepené lístky z losovací nádoby, což se nestalo. O vítězi výběrového řízení rozhodovalo jediné kritérium, a to nejnižší nabídková cena, nikoliv losování.“

Podle primátorky Veroniky Vlkové videozáznam nic nedokazuje. „S audiovizuálním záznamem se dá tak pracovat a upravovat ho, že není jasné, zda nemohl losování například někdo zpomalit či upravit,“ vysvětluje primátorka. „Navíc žádný zákon neukládá, jak dlouho se musí při výběrovém řízením tahat firmy. Proto i kdyby někdo losoval jednu firmu pět minut, tak to neznamená, že porušil zákon. Nebrámíme se tomu, aby celé výběrové řízení někdo prošetřil,“ ujišťuje Vlková.