Věrna svému symbolu, orlu s rozepjatými křídly, se společnost Karlovarské minerální vody začala zajímate o projekt návratu orla skalního na české nebe. Tento nelehký úkol si vytyčili pracovníci Záchranné stanice v Bartošovicích.

„Mattoni se rozhodla tento projekt dlouhodobě podpořit,“ uvedl Gabriele Guzzo, ředitel pro strategický marketing Karlovarských minerálních vod. „Díky nadšencům v Bartošovicích v podhůří Beskyd má orel skalní právě teď šanci na opětovný návrat do přírody,“ pochválil Guzzo iniciátory projektu.

Král oblohy vyhynul na území Česka před sto lety. Významnou roli v tom sehrál lidský faktor. Stejně tak tomu bylo u dalšího orla – mořského. Ten už druhou šanci dostal a po úspěšné repatriaci z let 1979 až 84 se jeho populace nadále rozrůstá. Cílem iniciátorů projektu záchrany orla skalního je vypustit do roku 2010 do volné přírody 15 až 20 exemplářů tohoto dravého ptáka. „Loni jsme vypustili čtyři orly, letos další tři. Jedno mládě, které na Slovensku při bouři vypadlo z hnízda, se nyní dostává ze zranění a čeká rovněž na vypuštění,“ přiblížil dosavadní výsledky projektu Jan Kašinský, zástupce vedoucího bartošovické záchranné stanice. Jak doplnil, záchranáři mohou monitorovat každý pohyb orla. „Každý z těch, které jsme v Beskydech vypustili, má totiž na zádech vysílačku,“ vysvětlil.

Vztah značky Mattoni k orlům dokumentuje i nová PET lahev na minerálku, jejímž autorem je Jan Čapek. Dominantním prvkem lahve je totiž právě orel. „Do designu nové lahve jsem se snažil promítnout nejen jedinečnost obsahu, ale také odvahu jít dál, vystoupat výš a překvapit,“ řekl o nové lahvi autor její podoby.