„Namísto každodenního biflování si při zájmovém dni každý žák vybral jednu zájmovou činnost, které se po celý den se svými spolužáky věnoval. A že měli z čeho vybírat,“ řekla paní učitelka Pavla Ledvinová. „Měli jsme v tělocvičně nějaké hry. Nejvíc mě bavila vybíjená. Pak jsme hráli basketbal, ten mě také bavil. Bylo to fakt super“ řekl žák Martin.

Na každém stanovišti byly připraveny nejrůznější aktivity. Na prvním Sportuj a hraj hry, na druhém Zpívej, hraj a tancuj, třetí obsahovalo Zkoumej, bádej, přemýšlej, čtvrté Kuchti a mlsej, páté Modeluj a čaruj keramiku a šesté Maluj, kresli a tvoř. Vznikly tak skupiny s malými i velkými žáky, kteří si vzájemně pomáhali a výsledkem jejich společné snahy a práce byla úžasná díla.

„Byli jsme v tělocvičně. Hráli jsme tam běhací piškvorky a brčkovanou,“ dodala žačka Táňa.