„Sazebník úhrad nyní město vyvěsí. Stejně jako v roce minulém se na tržnici rozlišuje doba nájmu. Nájem je nastavený tak, abychom v měsících, kdy jsou nižší tržby, prodejcům finančně ulevili,“ uvedl náměstek Michal Riško (ČSSD). Součástí ceníku je také ustanovení, podle nějž má správce právo stanovit výši nájmu ve výjimečných případech individuálně, a to s ohledem na polohu prodejního místa, prodávaný sortiment a období prodeje. „Zkušenost správce je taková, že o některá prodejní místa je větší zájem, a jsou proto více lukrativní. Toto ustanovení umožní správci reagovat pružněji na tržní situaci,“ dodal náměstek Riško. Zveřejnění nájmu pozemků na tržišti Varšavská už radní schválili, stejně jako sazebník úhrad za pronájem ploch.

Městská obchodní společnost KV City Centrum spravuje tržiště ve Varšavské ulici na základě příkazní smlouvy ze dne 30. srpna 2016. Do té doby město areál pronajímalo. Jenomže nájemce si vyložil podnikání po svém, takže zatímco trhovci jemu nájem platili, on částku, již se jako vítěz výběrového řízení zavázal hradit, městu nehradil. Tím magistrátu vznikl dluh 750 tisíc korun a podle náměstka Michala Riška dosud není uhrazen. „Aby se dluh stále nenavyšoval, rozhodli jsme se smlouvu s tímto pronájemcem vypovědět. Aby ale tržiště zůstalo v provozu, do správy ji převzala městská společnost KV City. A pohledávku vymáhá náš právní odbor,“ vysvětlil náměstek Riško.

Problémy na tržnici ve Varšavské ulici řešilo město od roku 2010, právě od doby, kde město stánky pronajalo soukromé firmě. Šlo o složité podnájmy, pronájmy, nespokojení byli i trhovci a vše nakonec skončilo u soudu. Ani nyní ale vedení města nevylučuje, že by tržnici pronajalo, protože tento ekonomický model podle náměstka Riška městu moc nevyhovuje.