„Práce byly prováděny v součinnosti se Správou lázeňských parků, která poskytla pracovníky vykonávající veřejně prospěšné práce," vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí magistrátu. Vyčistit vodárnu nebylo vůbec jednoduché. Pracovníci se doslova brodili v odpadcích.

Sedmi až desetičlenná skupina pracovníků vedená koordinátorem z odboru majetku města postupně sesbírala a odklidila zhruba dvacet kontejnerů komunálního odpadu, provedla kompletní prořez zeleně a úpravu zelených ploch. „Odpad byl odvezen a zlikvidován na náklady města, prořezanou zeleň si na místě naštěpkovala Správa lázeňských parků, která materiál využije pro své potřeby," doplnila mluvčí. Nad rámec těchto prací provedla úklid i společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary před samotným předáním objektů vodárny městu.

„V současné době připravujeme podmínky na demolici jednoho z objektů, který bezprostředně sousedí s parkovištěm u meandru Ohře. Díky demolici získáme prostor pro rozšíření parkovací plochy. Vzhledem k tomu, že již došlo k narovnání majetkoprávních vztahů i u příjezdové komunikace, chtěli bychom v letošním roce zrealizovat plánovanou rekonstrukci této komunikace a dobudovat parkoviště. Zároveň zpracováváme pro orgány města záměr a podmínky pro využití areálu bývalé vodárny do doby, než bude stanoveno budoucí využití a řešení celé této lokality," poodhaluje plány města náměstek primátora Petr Bursík (ODS).

Doplnil, že snahou města je areál co nejdříve alespoň částečně oživit a zamezit tak opětovnému vzniku černých skládek a pohybu vandalů a zlodějů. „V současné době je lokalita monitorována městskou policí a objekty jsou napojeny na PCO," upozornil náměstek. K objektu bývalé vodárny z jedné strany přiléhá oddechový areál meandr Ohře a zmizí tak i riziko úrazů pro ty, kteří neodolali a do zpustošeného domu lezli.