Karlovy Vary se v podobném duchu letos pustí i do lokality kolem Konečné ulice na sídlišti Čankovská. „Ten projekt se připravoval už delší dobu. Byly zde ovšem tři faktory, které záměr města poněkud komplikovaly,“ uvedl karlovarský radní Petr Bursík a pokračoval: „Naším cílem je, aby se tato lokalita celkově zkultivovala. Opravíme zde proto komunikaci, vybudujeme nová parkovací stání. V návaznosti na tyto práce se chceme pustit i do přilehlého parku.“

Právě ten byl první komplikací. Podle Bursíka jeho majitelem totiž není město, ale společenstvo vlastníků jednotek, kterých je mnoho. Aby se Karlovy Vary mohly do revitalizace parku pustit, potřebovaly jejich souhlas. „Další problém spočíval v přilehlé opěrné zdi, za kterou vede primární zásobník tepla. Třetí komplikací byla pak velmi hustá inženýrská síť, která se nachází pod stávající komunikací. To byla věc, která byla v rámci přípravy projektu poměrně složitá,“ vysvětlil radní Bursík.

Úterní pokus o zvednutí lávky u Meandru se nezdařil. Selhala technika.
Karlovarsko čeká výrazné oteplení. Přijde opět i vydatný déšť

Šest milionů korun chce město investovat do zvelebení dalšího prostoru, kterým je prostranství kolem Konečné ulice na Čankovské. „I zde chceme celý prostor rekultivovat, také tady máme v plánu nová parkovací místa, aby se zvýšila jejich kapacita. Smyslem je, aby se této části města dal nějaký řád, protože nyní to tady funguje chaoticky,“ dodává karlovarský radní s tím, že radnice i v tomto případě má v plánu parkové úpravy.

Karlovy Vary se stejně jako jiná města potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Problém řeší i budováním nových zálivů pro vozidla, například i rozšířením parkovacích ploch na úkor zeleně. Takto vloni vzniklo několik míst před školkou na Západní ulici, 14 míst pro parkování přibylo v rámci úpravy křižovatky Západní - Šumavská v Bečovské ulici. Zcela nové parkoviště místo zelené plochy nechalo město vloni postavit v Dalovické ulici. Letos by na řadu měly přijít také lokality ulic Rolavská, Buchenwaldská a Husova, kde by parkovací místa měla rovněž nahradit nevyužité a zanedbané trávníky.

Zdroj: Kopecká Jana