V rámci té první bylo na nově vybudovanou metropolitní síť napojeno již třináct městských organizací (škol a podobně). Ve druhé fázi, která skončí v dubnu 2013, se napojí zbylých dvaadvacet organizací. Projekt má pomoci těmto organizacím získat přístup k vysokorychlostnímu internetu, k jednotné elektronické poště a postupně také ke sloučení jednotlivých systémů.

Celkové náklady činí 85 milionů korun, z čehož pětaosmdesát procent tvoří evropské peníze.
„Strategickým záměrem magistrátu je dosáhnout maximálního efektu při výkonu činnosti nejen samotného úřadu, ale také městských organizací," uvedl náměstek primátora Petr Bursík, v jehož gesci jsou i informační technologie.

„Celý proces bude trvat pravděpodobně několik let a je pro každodenní chod města a zajištění odpovídající kvality služeb nezbytný," dodal,
„Ušetří se tak také náklady kupříkladu za to, aby si 35 organizací zřizovalo individuálně elektronickou poštu (servery, software)," pokračoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Metropolitní síť je postavena na optických vláknech, která se sbíhají do jednoho bodu, a to do technologického centra na Magistrátu města.

„Celá síť bude také propojena s komunikačními infrastruktury Karlovarského kraje a dále i do sítí Ministerstva Vnitra ČR. To umožní například sdílet data v rámci Integrovaného záchranného systému," dodal mluvčí Kopál.