Ve funkci generálního ředitele ho nahradil Ondřej Postránský, který do konce března zastával post ředitele strategického marketingu. Rodina Pasqualových vstoupila majetkově do Mattoni v 90. letech

"Od 1. dubna 2023 se generálním ředitelem Mattoni 1873 stává Ondřej Postránský, který do firmy nastoupil už v roce 2002 krátce po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze. Postupně prošel řadou marketingových pozic. V roce 2008 se stal ředitelem marketingu odpovědným za kompletní portfolio značek u nás a na Slovensku. Od roku 2016 ve své dosavadní pozici ředitele strategického marketingu řídil strategii značek Mattoni 1873 na všech trzích, kde skupina působí," říká mluvčí společnosti Lutfia Volfová.

Vítání jara v Bečovské botanické zahradě.
Vynesení Morany i horský půlmaraton. V Bečově vítali jaro

Nový generální ředitel chce navázat na práci svého předchůdce, a tím je i ekologie kolem plastových obalů. „Těší mne, že se už víc než 20 let mohu osobně podílet na budování a rozvoji skupiny. Moje vize Mattoni 1873 je postavena na lidech, našich spotřebitelích a našich zaměstnancích, a čerpá z jedinečných základů a hodnot, z nichž vychází úspěch Mattoni 1873. Budeme nadále věnovat svou energii porozumění a předvídání potřeb spotřebitelů, abychom je mohli potěšit zdravými a chutnými produkty, perfektními službami a atraktivními značkami. Zároveň pokračujeme v cestě k plné cirkularitě nápojových obalů a udržitelnosti našeho podnikání," poznamenává Postránský.

Za Pasqualovým odchodem z vedení společnosti je především to, že se chce více věnovat své nové pozici. V loňském červnu byl totiž zvolen do čela Evropské asociace výrobců minerálních vod (Natural Mineral Waters Europe), která se zaměřuje na ochranu a propagaci přírodních minerálních a pramenitých vod v Evropě. Zároveň klade stále větší důraz na udržitelnost podle principů cirkulární ekonomiky. „Jako prezident NMWE se chci nyní intenzivně věnovat rozvoji celého segmentu i budoucnosti kategorie minerálních vod na evropské úrovni. Právě teď můžeme například pomoci tomu, aby výroba pramenitých a minerálních vod využila jedinečnou šanci stát se skutečně plně cirkulární. Dělba pravomocí uvnitř skupiny Mattoni 1873 je proto logickým a odpovědným krokem,“ vysvětluje Pasquale.