Nejhoršího výsledku dosáhly Alžbětiny lázně, které vykázaly saldo 4,4 milionu korun. Ani tato vysoká částka ale primátora Kulhánka neznepokojila. „Jde o městem nedotovaný lázeňský provoz a v tomto kontextu lze výsledek hodnotit jako příznivý," uvedl. Ztráta Alžbětiných lázní bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Tržby těchto lázní činily 29 855 000 Kč

To KV Arena se ztrátou 1,4 milionu korun dělá karlovarským radním větší starosti. Protože tato společnost dostává od města osmnáctimilionovou dotaci ročně. I KV Arena se ale dočkala od vedení města porozumění. Do provozu byla nově uvedena hala pro míčové sporty a venkovní bazén, což se v hospodaření haly podle radních negativně promítlo. Ztrátu KV Areny chce město řešit peněžitým příplatkem jediného společníka mimo základní kapitál. Tržby KV Areny činily 38 014 000 Kč.

Největšího zisku, přes šest milionů korun, dosáhl Dopravní podnik Karlovy Vary. Z toho bude 2,4 milionu převedeno do reinvestičního fondu, zbytek, tedy 4 424 361,46 koruny, bude vyplacen akcionáři, tedy městu, formou dividendy. Tržby Dopravního podniku činily 242 795 376 korun.

Karlovarská městská je spící akciovou společností města, která se podle radních zatím nevyvíjí. I tato společnost ale prokázala ztrátu, byť minimální, a to přes pět tisíc korun. Podle primátora Kulhánka jsou to peníze, které šly na různé poplatky, a ztráta bude zaúčtována na účet Neuhrazená ztráta z minulých let. Na tržbách má tato společnost nulu.

Společnost KV City Centrum je v mírném zisku. Ten činí 262 tisíc korun a bude zaúčtován na účet Neuhrazená ztráta minulých let. Tržby společnosti KV City Centrum činí přes 10 milionů a jednatel i členové dozorčí rady obdrželi jako jediní mimořádné odměny. Jednatel 30 tisíc korun, každý člen dozorčí rady 10 tisíc korun.